Navigačný riadok

Iniciatíva Európa 2020

Muž na rebríku naťahuje ruku k hviezdam na vlajke EÚ

Európa 2020 je stratégia zameraná na podporu rastu v EÚ, ktorá do roku 2020 vytýčila v piatich oblastiach – zamestnanosť, inovácia, vzdelávanie, sociálne začlenenie a klíma/energetika – ambiciózne ciele.

Medzi tri hlavné iniciatívy stratégie Európa 2020, ktoré patria do oblasti zamestnanosti, sociálnych záležitostí a začlenenia, patria:

  • Mládež v pohybe: pomáha študentom a stážistom získať skúsenosti v zahraničí, a tým zlepšiť šance mladých ľudí pri hľadaní si zamestnania. Zároveň podporuje vyššiu kvalitu a atraktivitu vzdelávania v Európe.
  • Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta: ponúka impulz na pracovných trhoch s cieľom podporiť ľudí pri nadobúdaní tých správnych zručností pre budúce pracovné miesta, vytvárať nové pracovné miesta a uskutočniť revíziu právnych predpisov EÚ v oblasti zamestnanosti.
  • Európska platforma proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu má pomôcť pri dosahovaní jedného z hlavných cieľov na európskej úrovni – znížiť do roku 2020 počet osôb, ktoré žijú pod hranicou chudoby a čelia sociálnemu vylúčeniu, o 20 miliónov.

Viac o stratégii Európa 2020