Navigačný riadok

Spravodajstvo

Ktoré európske mesto získa prestížne ocenenie Access City award?

20/08/2010 Ktoré európske mesto získa prestížne ocenenie Access City award?

Zviditeľnite svoje mesto na mape Európy tým, že budete aktívne podporovať zásadu bezbariérovosti vo vzťahu k osobám so zdravotným postihnutím.

Cena Access City Award si kladie za cieľ predstaviť a oceniť mestá, ktoré majú viac ako 50 000 obyvateľov, a rozvíjajú nasledovaniahodné iniciatívy na zvýšenie bezbariérovosti mestského prostredia.

V súvislosti s neustálym starnutím obyvateľstva európskych miest a s tým spojeným zdravotným postihnutím platí, že zlepšený bezbariérový prístup má značný sociálny a hospodársky prínos.

Druhá cena bude udelená sieťam miest alebo organizácií, ktoré počas roka 2010 dosahujú vynikajúce výsledky pri presadzovaní bezbariérovosti mestského prostredia. Váš úspech môže inšpirovať ďalšie mestá v celej Európe.

Podeľte sa o svoje nápady prostredníctvom tejto súťaže, lebo tým môžete podnietiť ďalšie početné iniciatívy.

Udeľte cene Access City Award čestné miesto na vašom mestskom úrade.

Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke: www.accesscityaward.eu