Navigačný riadok

Siete odborníkov (trESS)

Európska komisia poskytuje finančné prostriedky sieti odborníkov v oblasti európskeho sociálneho zabezpečenia: trESS (training and reporting on European Social Security – odborná príprava a podávanie správ o európskom sociálnom zabezpečení). Sieť trESS tvoria nezávislí odborníci z oblasti práva sociálneho zabezpečenia, ktorých koordinuje Univerzita v Gente.

Čo je predmetom činnosti siete? 

Sieť trESS organizuje odborné semináre a nadväzuje kontakty s viacerými zainteresovanými stranami, ktoré sa zúčastňujú na vykonávaní pravidiel koordinácie sociálneho zabezpečenia na vnútroštátnej úrovni. Ide o inštitúcie sociálneho zabezpečenia, právnikov, sudcov, sociálnych partnerov a ďalších odborníkov.

Sieť takisto podáva Európskej komisii správy o problémoch s uplatňovaním predpisov v členských štátoch EÚ. Vykonáva právne a strategické analýzy koordinačných pravidiel s ohľadom na zmeny vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

 

    Zdieľať

  • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+