Navigačný riadok

Úradné dokumenty

Na tejto webovej lokalite nájdete úradne dokumenty odsúhlasené správnou komisiou a jej rozhodnutia a odporúčania.

Rozhodnutia a odporúčania

Vo vzťahu k ustanoveniam nových nariadení prijala správna komisia množstvo rozhodnutí a odporúčaní (staršie rozhodnutia vyhľadajte prostredníctvom súvisiaceho dokumentu na tejto stránke).

Ďalšie úradné dokumenty

Štruktúrované elektronické dokumenty (ŠED)

V zmysle nariadení o modernizovanej koordinácii sa vyžaduje, aby si inštitúcie vymieňali údaje elektronicky. Výmena sa bude uskutočňovať prostredníctvom systému EESSI (elektronická výmena informácií o sociálnom zabezpečení). Boli navrhnuté štruktúrované elektronické dokumenty (ŠED), ktoré by mali zjednodušiť a zefektívniť komunikáciu medzi inštitúciami. Počas prechodného obdobia medzi 1. májom 2010 a začiatkom fungovania systému EESSI je možné používať aj papierovú podobu ŠED.

Prenosné dokumenty (PD)

Nové platné predpisy o modernizovanej koordinácii zrušia papierové „formuláre E“, v niektorých prípadoch sa však údaje požadované občanmi budú vystavovať vo forme prenosného dokumentu. Spolu existuje desať prenosných dokumentov vrátane európskeho preukazu zdravotného poistenia. S výnimkou preukazu ide o papierové formuláre. Budú vydávané po 1. máji a aj po skončení prechodného obdobia.

Hlavné závery zasadnutí správnej komisie

Správna komisia zasadá aspoň štyrikrát ročne. V záujme podporenia transparentnosti sa delegácie dohodli, že sa hlavné závery z týchto zasadnutí budú uverejňovať na tejto stránke, počnúc zasadnutím v júni 2016.