Navigačný riadok

Verejné konzultácie a ďalšie konzultačné činnosti

Názov

Public consultation on the new EU occupational safety and health policy framework

Oblasť(ti) politiky

Employment and Social Affairs

Cieľová(-é) skupina(-y)

All citizens and organisations are welcome to contribute to this consultation. Contributions are particularly sought by representatives of Member States public authorities, social partner organisations, and stakeholders and experts with an interest in the area of occupational safety and health.

Obdobie trvania konzultácie
Od :     31/05/2013     do :   26/08/2013
Predmet konzultácie

The main purpose of this consultation is to gather insights and contributions from the public further to results of the evaluation of the European Strategy on Safety and Health at Work 2007-2012. This should help identify current and future challenges in the occupational safety and health area, and identify solutions to address these challenges.

Spôsob predkladania príspevkov

Through online questionnaire (IPM)

Zobraziť konzultačný dokument
pdf English
 
Zobraziť dotazník:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=healthandsafety
Referenčné dokumenty a ďalšie súvisiace konzultácie
External study on the evaluation of the European strategy on Safety and Health at Work 2007-2012
pdf English
Kontaktné údaje
zodpovedný útvar : DG Employment, Social Affairs and inclusion, Unit B3
e-mail : EMPL-CONSULTATION-OSH@ec.europa.eu
poštová adresa :DG Employment, Social Affairs and inclusion, Unit B3 - Euforum Building 10, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg
Zobraziť príspevky
Replies via email and post
Replies via online questionnaire
Závery konzultácie a ďalšie kroky
Public consultation on the new occupational health and safety policy framework - Results
pdf English
Ochrana osobných údajov

Osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov

  pdf English