Navigačný riadok

Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu

Európsky rok boja  proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu

Európska únia patrí k najbohatším oblastiam sveta, no napriek tomu má 17 % Európanov natoľko obmedzené prostriedky, že si nemôžu dovoliť základné potraviny, ktoré potrebujú.

Navštívte webové stránky Európskeho roka 2010