Navigačný riadok

Európsky preukaz zdravotného poistenia

Európsky preukaz zdravotného poistenia

Čo je európsky preukaz zdravotného poistenia?

Bezplatný preukaz, na základe ktorého máte prístup k nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej v štátnych zdravotných zariadeniach, ak sa dočasne nachádzate v jednom z 28 členských štátov EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku alebo Švajčiarsku, a to za tých istých podmienok a za rovnakú cenu (v niektorých krajinách bezplatne) ako osoby poistené v danej krajine.

Preukazy vydáva poskytovateľ vášho vnútroštátneho zdravotného poistenia.

Dôležité upozornenie – európsky preukaz zdravotného poistenia:

  • nenahrádza cestovné poistenie. Nepokrýva súkromnú zdravotnú starostlivosť ani ďalšie náklady, ako napr. spätný let do vašej domovskej krajiny či náhradu strateného alebo odcudzeného majetku,
  • nepokrýva vaše náklady, ak do zahraničia vycestujete výslovne na účely vyhľadania lekárskej starostlivosti,
  • nezaručuje bezplatné služby. Keďže zdravotné systémy sa v jednotlivých krajinách líšia, služby, za ktoré doma neplatíte, nemusia byť bezplatné aj v inom štáte.

Upozornenie: ak sa presťahujete do inej krajiny a zmení sa tým obvyklé miesto vášho pobytu, mali by ste vo svojej novej krajine namiesto používania EPZP požiadať o registráciu do systému zdravotnej starostlivosti (formulár S1).


Prevezmite si aplikáciu do smartfónu

Available on the App Store Get it on Google Play Download from Windows Store
Available on the App Store Get it on Google Play Download from Windows Store

Táto príručka poskytuje informácie o tom, ako používať európsky preukaz zdravotného poistenia v 28 členských krajinách EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a vo Švajčiarsku. Obsahuje všeobecné informácie o preukaze, núdzové telefónne čísla, rozsah preplácanej liečby a nákladov, spôsob žiadania o preplatenie a informácie o tom, na koho sa treba obrátiť v prípade straty preukazu. Zároveň disponuje funkciou pripomenutia vypršania platnosti preukazu. Všetky tieto informácie sú dostupné aj v prípade, že je smartfón offline. Táto aplikácia je k dispozícii v 25 jazykoch s jednoduchou možnosťou prepínania medzi jednotlivými jazykmi. Upozorňujeme:     

  • Z technických a právnych dôvodov, ako aj z dôvodov ochrany osobných údajov, táto aplikácia NENAHRÁDZA preukaz. Preukaz nemožno generovať alebo prevziať a používať.
  • Európsky preukaz zdravotného poistenia nenahrádza cestovné poistenie.
  • Európska komisia NEZODPOVEDÁ za vydávania európskych preukazov zdravotného poistenia, ktoré bezplatne vydávajú poskytovatelia zdravotného poistenia vo vašej krajine.
  • Pri prvom použití aplikácie je potrebné prevziať istý objem údajov (pribl. 25 MB). V závislosti od vášho internetového pripojenia môže byť tento prenos údajov spoplatnený. Pred cestovaním do zahraničia odporúčame prevziať všetky údaje.