Navigačný riadok

Rozšírenie – prechodné ustanovenia

Pracovníci z nových členských štátov – prechodné ustanovenia

Na voľný pohyb pracovníkov z nových členských štátov sa môžu počas maximálne 7 rokov od vstupu do EÚ vzťahovať prechodné obmedzenia voľného pohybu. V súčasnosti ide o pracovníkov z týchto štátov:

Staré členské štáty sa môžu rozhodnúť, či na pracovníkov z nových členských štátov chcú uplatniť obmedzenia a v akom rozsahu. Avšak:

  • tieto obmedzenia sa nemôžu týkať ich práva na voľných pohyb osôb, len ich práva vykonávať závislú pracovnú činnosť v inom členskom štáte.
  • Ak do EÚ vstúpi nový štát, staré členské môžu počas prvých dvoch rokov členstva nového štátu vyžadovať od jeho občanov pracovné povolenia. Ak sa niektorý zo starých členských štátov rozhodne predĺžiť uplatňovanie týchto obmedzení o ďalšie tri roky, musí vopred informovať Komisiu.
  • Ak po uplynutí tohto trojročného obdobia informuje Komisiu o vážnych problémoch, ktorými trpí jeho pracovný trh, môže obmedzenia uplatňovať ďalšie dva roky. Po uplynutí 7 rokov sa však musia všetky obmedzenia zrušiť.
  • Pracovníci z členských štátov, na ktorých sa vzťahujú obmedzenia, musia mať na pracovnom trhu prednosť pred pracovníkmi z tretích krajín.
  • Po tom, ako sa legálne zamestnajú v inom členskom štáte, majú nárok na rovnaké zaobchádzanie ako štátni príslušníci štátu, v ktorom pracujú.
  • Štát, ktorý je vystavený obmedzeniam voľného pohybu svojich pracovníkov, môže reagovať rovnakými protiopatreniami.

Podrobné informácie nájdete v prístupových zmluvách jednotlivých štátov.