Navigačný riadok

Spravodajstvo

Toto číslo časopisu Social Agenda sa venuje prekážkam spojeným s prácou v inom členskom štáte EÚ

05/08/2013
Toto číslo časopisu Social Agenda sa venuje prekážkam spojeným s prácou v inom členskom štáte EÚ © iStockphoto

Diskriminácia z dôvodu štátnej príslušnosti týkajúca sa pracovníkov z EÚ pracujúcich v inom členskom štáte EÚ je v rozpore so zákonom už od roku 1968, v praxi sa však stále riadne nerieši.

Mnohých Európanov to odrádza pracovať v rámci jednotného trhu a hľadať si na ňom prácu, čo je obzvlášť znepokojujúce v čase krízy, pretože z údajov vyplýva, že voľný pohyb pracovníkov je prínosom pre mobilných pracovníkov, ako aj zamestnancov a zamestnávateľov v hostiteľskej krajine.

Európska komisia v apríli 2013 navrhla konkrétne spôsoby, ako prekonať tieto prekážky. Tomuto je venovaná aj osobitná téma v augustovom čísle časopisu Social Agenda.

Toto vydanie časopisu Social Agenda sa podrobne zameriava aj na zamestnanecké a sociálne stránky nového rozpočtového rámca EÚ na roky 2014 – 2020 a na postup európskeho semestra 2013 v oblasti koordinácie hospodárskej politiky, v rámci ktorého sa európska politika stretáva s vnútroštátnou politikou.

Vedeli ste, že stránka Sociálna Európa na Facebooku bola najpopulárnejšia zo všetkých špecializovaných platforiem Európskej komisie na sociálnych médiách? Nezabudnite tiež vyskúšať aplikáciu o európskom preukaze zdravotného poistenia

Štatistiky z 34. čísla časopisu Social Agenda

  • Strategická správa EÚ z roku 2013 o súdržnosti dokumentuje výrazný nárast počtu ľudí, ktorí prijímajú podporu v oblasti zamestnanosti, zo zhruba 10 miliónov ročne do roku 2010 na súčasných približne 15 miliónov, ako aj významné zrýchlenie výsledkov od roku 2010 v oblasti podpory pre malé a stredné podniky (MSP) – vytvorilo sa takmer 400 000 nových pracovných miest, z toho polovica v období rokov 2010 – 2011.
  • Od roku 2007 do konca roku 2011 sa opatrení v rámci fondu ESF na podporu prístupu k zamestnaniu prostredníctvom odbornej prípravy a iných foriem pomoci zúčastnilo 12,5 milióna osôb. Dve tretiny všetkých účastníkov boli neaktívne alebo nezamestnané osoby. Výsledkom je, že 2,4 miliónov ľudí si našlo prácu do šiestich mesiacov od ukončenia účasti na opatrení.
  • V oblasti celoživotného vzdelávania sa z fondu ESF poskytla pomoc pre približne 5 miliónov mladých ľudí. 5,5 milióna účastníkov malo nízku kvalifikáciu. V oblasti sociálneho začlenenia sa doposiaľ pracovalo s viac ako 14,5 milióna koncových príjemcov a oslovila sa široká škála cieľových skupín.
  • Na začiatku júla 2013 sa stránka Social-Europe-Facebook „páčila“ 43 760 ľuďom (a twitterové konto Social Europe sledovalo začiatkom júla 13 536 nasledovníkov).
  • V treťom štvrťroku 2012 žilo v inom ako vlastnom členskom štáte EÚ iba 3,1 % európskej pracovnej sily. A 15 % by ani neuvažovalo o práci v inom členskom štáte, pretože sa s tým podľa nich spája príliš veľa prekážok.
  • Iba 0,25 % pracovníkov sa každoročne pohybuje medzi členskými štátmi EÚ.
  • V roku 2012 pracovalo v EÚ-27 15,2 milióna cudzincov, čo predstavuje 7 % z celkovej zamestnanosti. Z týchto cudzích štátnych príslušníkov bolo 6,6 milióna občanmi iného členského štátu EÚ a 8,6 milióna boli občanmi krajín mimo EÚ.

Časopis Social Agenda je k dispozícii v angličtine, francúzštine a nemčine.


Ďalšie správy