Navigačný riadok

Databáza dokumentov

Cieľom tejto databázy je sprístupniť dokumenty týkajúce sa politík EÚ v oblasti zamestnanosti, sociálnych záležitostí a začlenenia. Okrem dokumentov a správ o politike EÚ tu nájdete štúdie, prejavy a popisy projektov, ktoré Únia financuje.

Vyhľadávanie v databáze dokumentov

Rozšírené vyhľadávanie

Databáza dokumentov  

Katalóg publikácií

Najnovšie brožúry

 

Tvoje prvé pracovné miesto EURES - Cielený program mobility - Vydanie 2017

Tvoje prvé pracovné miesto EURES je iniciatíva, ktorú financuje EÚ s cieľom: pomôcť mladým Európanom nájsť si prácu, stáž alebo odbornú učňovskú prax v inej krajine EÚ, EZVO/EHP, pomôcť zabezpečiť malým a stredným podnikom aj iným zamestnávateľom prístup k širšej základni talentov. V praktickej príručke sa píše: aké sú požiadavky oprávnenosti a ako sa prihlásiť, ako získať podporu orientovanú na prácu a finančnú podporu, kde možno nájsť ďalšie informácie. Začnite si hľadať svoje prvé pracovné miesto EURES už dnes!

Katalóg publikácií

 

Katalóg periodík

Najnovšie periodiká

 

Employment and Social Development in Europe - Quarterly Review - Winter 2016

The review highlights continuing economic growth in the EU together with a steady decrease in unemployment. In the third quarter of 2016, employment exceeded its pre-crisis peak by 0.9%, or 940 thousand more people in employment than in spring 2008. In December 2016, there were 1.8 million less unemployed people than the year before; including 1.3 million people less in the Euro Area.

Download data and charts:

See also: Employment and Social Developments in Europe 2016

Katalóg periodík

 

Právne predpisy

Právne predpisy

Na týchto webových stránkach nájdete informácie o právnych predpisoch Európskej únie upravujúcich problematiku zamestnanosti, sociálnych záležitostí a začlenenia v týchto oblastiach:

Úplné znenie právnych predpisov EÚ (smernice, nariadenia, rozhodnutia atď.) i iné úradné dokumenty (oznámenia atď.) nájdete na stránkach Eur-Lex .