Navigačný riadok

Databáza dokumentov

Cieľom tejto databázy je sprístupniť dokumenty týkajúce sa politík EÚ v oblasti zamestnanosti, sociálnych záležitostí a začlenenia. Okrem dokumentov a správ o politike EÚ tu nájdete štúdie, prejavy a popisy projektov, ktoré Únia financuje.

Vyhľadávanie v databáze dokumentov

Rozšírené vyhľadávanie

Databáza dokumentov  

Katalóg publikácií

Najnovšie brožúry

 

Nový začiatok sociálneho dialógu

Európska komisia sa usiluje presadzovať sociálny dialóg v celej EÚ, keďže sociálny dialóg zohráva rozhodujúcu úlohu v európskom sociálnom modeli pri presadzovaní konkurencieschopnosti, spravodlivosti, hospodárskej prosperity a sociálneho blaha. Ústredným prvkom tohto úsilia je iniciatíva „nového začiatku sociálneho dialógu“, na ktorej spolupracujú inštitúcie EÚ a sociálni partneri, a ktorej
cieľom je ďalej posilniť sociálny dialóg na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni.

Katalóg publikácií

 

Katalóg periodík

Najnovšie periodiká

 

Employment and Social Developments in Europe - Quarterly Review - Autumn 2016

This review confirms the strengthening of employment growth in the EU observed over the last two and a half years. Employment increased in almost all Member States (except for Croatia, which registered a small decline, and in Finland where it stagnated). Unemployment is at its lowest rate (8.6%) since March 2009, with 1.6 million (0.7 pp) fewer unemployed people in the EU compared to last year.

Download data and charts:

See also: Employment and Social Developments in Europe 2015

Katalóg periodík

 

Právne predpisy

Právne predpisy

Na týchto webových stránkach nájdete informácie o právnych predpisoch Európskej únie upravujúcich problematiku zamestnanosti, sociálnych záležitostí a začlenenia v týchto oblastiach:

Úplné znenie právnych predpisov EÚ (smernice, nariadenia, rozhodnutia atď.) i iné úradné dokumenty (oznámenia atď.) nájdete na stránkach Eur-Lex .

 

    Zdieľať

  • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+