Navigačný riadok

Databáza dokumentov

Cieľom tejto databázy je sprístupniť dokumenty týkajúce sa politík EÚ v oblasti zamestnanosti, sociálnych záležitostí a začlenenia. Okrem dokumentov a správ o politike EÚ tu nájdete štúdie, prejavy a popisy projektov, ktoré Únia financuje.

Vyhľadávanie v databáze dokumentov

Rozšírené vyhľadávanie

Databáza dokumentov  

Katalóg publikácií

Najnovšie brožúry

 

Európsky Fond na prispôsobenie sa Globalizácii - Solidarita tvárou tvár zmenám

Dôsledky globalizácie a svetová finančná a hospodárska kríza otriasli zamestnanosťou v Európe. Tento leták je venovaný Európskemu fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), z ktorého sa spolufinancuje podpora pracovníkom EÚ, ktorí prišli o prácu po zatvorení veľkého podniku, rozsiahlom prepúšťaní alebo presune výroby v danom

Katalóg publikácií

 

Katalóg periodík

Najnovšie periodiká

 

Social Agenda n. 40 - EU economic policy in the making

Every year since 2010, between January and July, EU countries get together to examine each other's economic policies and agree on country-specific Recommendations. At a time when the EU demography is shrinking and technological change is accelerating, social investment is key to ensuring a sustainable crisis exit and future prosperity. The social partners therefore have a crucial role to play in EU economic governance – a fast evolving process, as this issue shows. Social

Katalóg periodík

 

Právne predpisy

Právne predpisy

Na týchto webových stránkach nájdete informácie o právnych predpisoch Európskej únie upravujúcich problematiku zamestnanosti, sociálnych záležitostí a začlenenia v týchto oblastiach:

Úplné znenie právnych predpisov EÚ (smernice, nariadenia, rozhodnutia atď.) i iné úradné dokumenty (oznámenia atď.) nájdete na stránkach Eur-Lex .

 

    Zdieľať

  • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+