Navigačný riadok

Databáza dokumentov

Cieľom tejto databázy je sprístupniť dokumenty týkajúce sa politík EÚ v oblasti zamestnanosti, sociálnych záležitostí a začlenenia. Okrem dokumentov a správ o politike EÚ tu nájdete štúdie, prejavy a popisy projektov, ktoré Únia financuje.

Vyhľadávanie v databáze dokumentov

Rozšírené vyhľadávanie

Databáza dokumentov  

Katalóg publikácií

Najnovšie brožúry

 

Európsky Fond na prispôsobenie sa Globalizácii - Solidarita tvárou tvár zmenám

Dôsledky globalizácie a svetová finančná a hospodárska kríza otriasli zamestnanosťou v Európe. Tento leták je venovaný Európskemu fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), z ktorého sa spolufinancuje podpora pracovníkom EÚ, ktorí prišli o prácu po zatvorení veľkého podniku, rozsiahlom prepúšťaní alebo presune výroby v danom

Katalóg publikácií

 

Katalóg periodík

Najnovšie periodiká

 

EU Employment and Social Situation - Quarterly Review - September 2014

The economic recovery which started in the spring of 2013 remains fragile and future employment developments remain uncertain, unemployment still remains close to historical records, and the long-term unemployed represent a large and growing share of total unemployment, with almost 13 million people having been unemployed for at least one year. These are some of the main conclusions of the European Commission's latest Employment and Social Situation Quarterly Review. A tool is provided

Katalóg periodík

 

Právne predpisy

Právne predpisy

Na týchto webových stránkach nájdete informácie o právnych predpisoch Európskej únie upravujúcich problematiku zamestnanosti, sociálnych záležitostí a začlenenia v týchto oblastiach:

Úplné znenie právnych predpisov EÚ (smernice, nariadenia, rozhodnutia atď.) i iné úradné dokumenty (oznámenia atď.) nájdete na stránkach Eur-Lex .

 

    Zdieľať

  • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+