Navigačný riadok

Akce

Additional tools

Niektoré najnovšie správy, články a podujatia môžu byť k dispozícii iba v angličtine, francúzštine a/alebo nemčine.


Seminar on Work 4.0 – digitalisation of the labour market 28/02/2018

Seminar on Work 4.0 – digitalisation of the labour market

The seminar, which took place in Prague, has provided the opportunity to share views on measures preventing growing polarisation of work due to the process of digitalisation and policy responses in the areas of life-long learning, tax and insurance systems and occupational health and safety.