Navigačný riadok

Akce

Additional tools

Niektoré najnovšie správy, články a podujatia môžu byť k dispozícii iba v angličtine, francúzštine a/alebo nemčine.


09/12/2016

Dissemination Seminar - The value of mutual learning in policy making

How have MLP activities informed or influenced the way policy issues or themes are addressed at the national level? In what way have the MLP activities encouraged further exchanges between countries?


Ďalšie podujatia