Cale de navigare

Programul PROGRESS (2007-2013)

Programul PROGRESS este un instrument financiar destinat să sprijine dezvoltarea şi coordonarea politicii UE în următoarele cinci domenii:

 • ocuparea forţei de muncă
 • incluziunea şi protecţia socială
 • condiţiile de lucru
 • combaterea discriminării
 • egalitatea de gen

Programul PROGRESS este deschis participării:

 • statelor membre ale UE
 • ţărilor candidate şi ţărilor potenţial candidate
 • ţărilor AELS/SEE (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein)
 

Activităţi încheiate 

  Partajează

 • Twitter Facebook Partajează pe Google+