Cale de navigare

Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale

Definiţie

Platforma europeană de combatere a sărăciei şi excluziunii sociale este una dintre iniţiativele majore ale Strategiei Europa 2020 pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.

A fost elaborată pentru a ajuta statele membre în îndeplinirea obiectivului care vizează scoaterea a 20 de milioane de persoane de sub ameninţarea sărăciei şi a excluziunii sociale.

Platforma a fost lansată în 2010 şi va rămâne activă până în 2020.

Răspunsul politic

Platforma are la bază cinci domenii de acţiune:

Obiectivul Stategiei Europa 2020 în materie de reducere a sărăciei incită Comisia Europeană să pună un accent mai mare pe aspectele sociale în Analiza anuală a creşterii.

Răspunsurile politice sunt conforme cu abordarea în materie de investiţii sociale.

Principalele acţiuni

Monitorizarea reformelor economice şi structurale ale statelor membre prin intermediul semestrului european

Toate statele membre ale UE au transpus obiectivele Strategiei Europa 2020 în obiective naţionale şi politici de consolidare a creşterii. Aceste eforturi individuale trebuie să fie coordonate pentru a facilita obţinerea impactului dorit asupra creşterii şi coeziunii.

Tabloul de bord

Comisia a identificat o serie de acţiuni care ar putea fi implementate la nivel european pentru a garanta atingerea obiectivelor în materie de combatere a sărăciei. Acestea sunt prezentate în documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoţeşte Comunicarea privind Platforma europeană de combatere a sărăciei şi excluziunii sociale.

Comisia va publica periodic tablouri de bord referitoare la progresele înregistrate.

Acţiunile platformei – finalizate

Acţiunile platformei – în curs

Convenţia anuală a Platformei europene de combatere a sărăciei şi excluziunii sociale

Convenţia anuală le oferă factorilor de decizie, principalelor părţi interesate şi persoanelor care s-au confruntat cu sărăcia posibilitatea de a face schimb de idei.

Convenţia din 2014, Bruxelles (Belgia)

Convenţia din 2013, Bruxelles (Belgia)

Convenţia din 2012, Bruxelles (Belgia)

Convenţia din 2011, Cracovia (Polonia)