Cale de navigare

Iniţiativele incluse în Strategia Europa 2020

Bărbat pe o scară întinzând mâna către stelele drapelului UE

Europa 2020, noua strategie a UE privind creşterea economică, include cinci obiective ambiţioase care vor trebui îndeplinite, până în anul 2020, în următoarele domenii: ocuparea forţei de muncă, inovare, educaţie, incluziune socială şi climă/energie.

Iniţiativele majore care intră în sfera ocupării forţei de muncă, a afacerilor sociale şi a incluziunii sunt:

  • Tineretul în mișcare: pentru a le oferi tinerilor mai multe şanse de a-şi găsi un loc de muncă, este necesar să-i ajutăm pe studenţi şi pe stagiari să capete experienţă în alte ţări, să ameliorăm calitatea sistemului european de educaţie şi formare şi să-l facem mai atractiv
  • O agendă pentru noi competenţe şi locuri de muncă: este nevoie să reformăm piaţa muncii, pentru a-i ajuta pe cetăţenii europeni să dobândească noi competenţe profesionale, pentru a crea noi locuri de muncă şi pentru a adapta legislaţia UE în domeniul muncii
  • Platforma europeană împotriva sărăciei și excluziunii sociale îşi propune să stimuleze munca la toate nivelurile, în vederea atingerii obiectivului principal al UE, acela ca până în 2020, cel puţin 20 de milioane de persoane să nu mai sufere de pe urma sărăciei şi a excluziunii sociale.

Detalii despre Strategia Europa 2020