Cale de navigare

Ştiri

Ce oraş european va câştiga un renumit Access City award?

20/08/2010 Ce oraş european va câştiga un renumit Access City award?

Înscrieţi-vă oraşul pe harta europeană în calitate de susţinător proactiv al accesibilităţii pentru persoanele cu dizabilităţi.

Access City Award a fost înfi inţat cu scopul de a evidenţia şi a recompensa oraşele cu peste 50.000 de locuitori care au avut iniţiative exemplare pentru îmbunătăţirea accesibilităţii în mediul urban.

Având în vedere populaţia în continuă îmbătrânire care trăieşte în oraşele europene şi corelaţia dintre aceasta şi dizabilităţi,este evident că o accesibilitate îmbunătăţită ar aduce reale benefi cii sociale şi economice.

Un al doilea premiu va fi acordat reţelelor de oraşe sau organizaţii care s-au remarcat pe parcursul anului 2010 în ceea ce priveşte promovarea accesibilităţii în mediul urban. Succesul dumneavoastră poate constitui o sursă de inspiraţie pentru celelalte oraşe europene.

Împărtăşiţi-vă ideile prin intermediul acestei competiţii şi contribuiţi la multiplicarea iniţiativelor.

Access City Award poate ocupa un loc de onoare în primăria dumneavoastră.

Pentru detalii suplimentare, vizitaţi: www.accesscityaward.eu