Cale de navigare

Ştiri

Agenda socială – antreprenorii lipsă ai UE

19/06/2014 Agenda socială – antreprenorii lipsă ai UE

Numărul 37 al Agendei sociale se concentrează pe noul Fond social european și pe Fondul european de ajustare la globalizare 2014-2020.

Prin Fondul social european se vor investi peste 80 de miliarde de euro în populația Europei în următorii șapte ani. Liber profesioniștii, lucrătorii temporari și lucrătorii pe perioadă determinată pot beneficia acum și de Fondul european de ajustare la globalizare 2014-2020, în cazul în care își pierd slujbele ca urmare a schimbărilor structurale majore din configurația comerțului mondial cauzate de globalizare.

În plus, Agenda subliniază că guvernele trebuie să faciliteze crearea de întreprinderi de către persoanele subreprezentate și dezavantajate – antreprenorii lipsă ai UE.

Agenda explică modul în care Comisia Europeană și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și-au unit forțele pentru a reuni datele dispersate, pentru a organiza seminarii de consolidare a capacității și pentru a formula recomandări.

Acest număr include și subiectele următoare:

  • modalitatea de a participa la consultarea publică online privind strategia UE pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică 2010-2020, care face obiectul unei examinări intermediare;
  • modalitatea de a îmbunătăți calitatea stagiilor;
  • modalitatea de a anticipa și de a gestiona mai bine restructurarea (atât în sectorul public, cât și în cel privat).

Statistici incluse în Agenda socială nr. 37

■ Doar pentru a reveni la nivelurile de ocupare a forței de muncă anterioare crizei, UE trebuie să creeze 4 milioane de locuri de muncă.

■ În 2013, în UE existau 216,4 milioane de persoane cu un loc de muncă, incluzând 43,7 milioane de lucrători cu fracțiune de normă, din care 9,9 milioane (23 % din lucrătorii cu fracțiune de normă) erau marginali. De asemenea, existau 26,2 milioane de șomeri și 137,2 milioane de persoane inactive din punct de vedere economic.

■ 4 milioane de persoane ar trebui să beneficieze de asistență materială nefinanciară (alimente, îmbrăcăminte, încălțăminte, săpun, șampon…) prin noul Fond de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane în următorii șapte ani.

■ Portalul agenției paneuropene pentru locuri de muncă online EURES a sărit de la 175 000 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în 2007 la 1 100 000 în 2013, cuprinzând totuși doar circa 30 % din locurile de muncă vacante la nivel național.

■ În prezent, circa 700 000 de persoane se mută anual dintr-o țară UE în alta, iar unui număr de circa 2,9 milioane de cetățeni ai UE le-ar plăcea în mod ideal să facă acest lucru.

■ Peste 16 000 de operațiuni de restructurare au avut loc începând din 2002 în UE, cu o pierdere netă de locuri de muncă cifrată la peste două milioane de posturi. Comisia Europeană a prezentat orientări pentru o mai bună anticipare și gestionare a restructurării.

Ratele șomajului în general și cele ale șomajului în rândul tinerilor în special au prezentat variații în țările UE începând din 2008. Există o variație mai mare în cadrul zonei euro în comparație cu UE ca ansamblu.

■ Raportul anual privind Fondul european de ajustare la globalizare (FEAG) pentru 2012 arată că jumătate din lucrătorii care au participat la cele 41 de cazuri FEAG cuprinse în raport au găsit noi locuri de muncă sau au lucrat ca liber profesioniști până la sfârșitul perioadei de asistență FEAG, în timp ce mult mai mulți au urmat studii sau cursuri de formare pentru a-și crește capacitatea de inserție profesională în viitor.

■ Unul din trei stagii este necorespunzător calitativ în UE în ceea ce privește condițiile de lucru sau conținutul de învățare. Potrivit unui sondaj Eurobarometru (aprilie - mai 2013) privind experiența stagiarilor din UE, 45 % dintre respondenți au urmat unul sau chiar mai multe stagii. La sfârșitul stagiului, s-a oferit un contract de muncă doar pentru 27 % dintre respondenți, în timp ce reînnoirea stagiului s-a oferit unui procent de 23 %.