Cale de navigare

Ştiri

Agenda socială – ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

12/02/2014 Agenda socială – ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

Numărul cel mai recent al Agendei sociale subliniază importanța unei abordări noi a politicii de ocupare a forței de muncă, afaceri sociale și incluziune pentru a promova ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor: este vorba despre combinarea unor măsuri urgente și specifice pentru susținerea directă a tinerilor cu reforme structurale pe termen mai lung.

Garanția pentru tineret, pe care șefii de stat și de guvern au convenit să o disemineze în întreaga UE, include această nouă abordare. Acest număr al publicației explică:

Statistici incluse în Agenda socială nr. 36

  • Potrivit noului cadru financiar multianual (CFM), statele membre trebuie să aloce minimum 23,1 % din cota fondurilor UE de coeziune pentru Fondul social european.
  • În perioada 2014-2020 se vor investi din Fondul social european peste 80 de miliarde de euro pentru creșterea competențelor populației UE și a ocupării forței de muncă, la această sumă adăugându-se finanțarea națională.
  • Rata șomajului în rândul tinerilor este mai mult decât dublă față de cea a adulților (23,6 % față de 9,5 % în noiembrie 2013).
  • 7,5 milioane de persoane cu vârsta între 15 și 24 de ani nu sunt nici încadrate în muncă, nici nu urmează vreun program de învățământ sau formare profesională (NEET – not in employment, education or training). În 2012, 13,1 % dintre tineri se încadrau în categoria NEET (cifră provizorie), cu 2,2 puncte procentuale mai mulți decât cu patru ani înainte, ceea ce reprezintă o creștere cu peste 20 %.
  • Șomajul pe termen lung în rândul tinerilor este în creștere: În 2012, peste 32 % din șomerii sub 25 de ani erau în șomaj de peste 12 luni.
  • Din 2010, la problema șomajului se adaugă dificultățile accentuate de ocupare a posturilor vacante.
  • În primul trimestru din 2013, proiectele finanțate prin programul Primul tău loc de muncă EURES au dus la ocuparea a 416 posturi vacante, au susținut 262 de interviuri de angajare într-o altă țară din UE, au asigurat 384 de indemnizații de relocare pentru a ajuta tinerii angajați să se stabilească într-o altă țară, au sprijinit 442 de cursuri de formare pregătitoare și 95 de IMM-uri pentru cursuri de integrare.