Cale de navigare

Ştiri

Agenda socială arată cum pot fi depășite obstacolele din calea angajării într-un alt stat al UE

05/08/2013
Agenda socială arată cum pot fi depășite obstacolele din calea angajării într-un alt stat al UE © iStockphoto

Deși a fost declarată ilegală încă din 1968, discriminarea pe criterii de naționalitate a lucrătorilor din UE care provin dintr-o altă țară a Uniunii nu este nici acum abordată în practică așa cum ar trebui.

Din cauza acesteia, numeroși europeni renunță să lucreze sau să își caute un loc de muncă pe piața unică. Acest fapt este cu atât mai îngrijorător în perioada de criză, datele indicând că libera circulație a lucrătorilor este benefică atât pentru cei care se deplasează pentru a lucra într-o altă țară, cât și pentru lucrătorii și angajatorii din țara-gazdă.

În aprilie 2013, Comisia Europeană a propus modalități concrete de a depăși aceste obstacole. Ediția din august a Agendei sociale explică aceste modalități într-un material special.

De asemenea, Agenda socială aduce în prim-plan ocuparea forței de muncă și afacerile sociale din noul cadru bugetar pentru 2014-2020 și din procesul semestrului european 2013 de coordonare a politicii economice: la confluența dintre politica europeană și politicile naționale!

Știați că pagina de Facebook a Europei sociale s-a bucurat de cea mai mare popularitate dintre toate platformele de rețele sociale specializate ale Comisiei Europene? Veniți să vedeți și aplicația pentru cardul european de asigurări sociale de sănătate!


Statistici incluse în Agenda socială nr. 34

  • Raportul strategic al UE din 2013 privind coeziunea menționează o creștere semnificativă a numărului de persoane sprijinite în domeniul ocupării forței de muncă, de la cifra anuală de circa 10 milioane înregistrată înainte de 2010 la aproximativ 15 milioane de atunci încoace, precum și o accelerare semnificativă, începând din 2010, a rezultatelor privind sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM): s-au creat aproape 400 000 de noi locuri de muncă, dintre care jumătate în perioada 2010-2011.
  • Din 2007 până la sfârșitul lui 2011 au existat 12,5 milioane de participanți la acțiunile FSE de sprijinire a accesului la locuri de muncă prin cursuri de formare sau alte forme de asistență. Două treimi din totalul participanților au fost persoane inactive sau fără loc de muncă. Drept urmare, 2,4 milioane de persoane și-au găsit un loc de muncă în decurs de șase luni de la finalizarea intervenției.
  • În domeniul învățării pe tot parcursul vieții, FSE a susținut aproximativ 5 milioane de tineri. 5,5 milioane de participanți erau slab calificați. În ceea ce privește incluziunea socială, au fost vizați până în prezent peste 14,5 milioane de beneficiari finali dintr-o gamă largă de grupuri-țintă.
  • La începutul lunii iulie 2013, 43 760 de persoane au dat „like” la pagina de Facebook a Europei sociale (iar contul de Twitter al Europei sociale era urmărit de 13 536 de utilizatori la începutul lunii iulie).
  • În trimestrul al treilea din 2012, doar 3,1 % din forța de muncă din UE locuia într-o altă țară din UE decât cea de proveniență. De asemenea, 15 % nu luau în calcul posibilitatea de a lucra într-un alt stat membru deoarece considerau că există prea multe obstacole.
  • Numai 0,25 % dintre lucrători se deplasează anual dintr-un stat membru în altul.
  • În 2012, în UE-27 lucrau 15,2 milioane de cetățeni străini, reprezentând 7 % din totalul forței de muncă. Dintre acești cetățeni străini, 6,6 milioane erau cetățeni ai altui stat membru al UE, iar 8,6 milioane erau cetățeni ai unor țări din afara UE.

Revista Agenda socială este disponibilă în limbile engleză, franceză și germană.