Cale de navigare

Schimbul electronic de informaţii privind securitatea socială (EESSI)

EESSI este un sistem informatic care va ajuta organismele de securitate socială din UE să facă schimb de informaţii mai rapid şi mai sigur, aşa cum prevăd reglementările UE privind coordonarea sistemelor de securitate socială.

În prezent, nu există un asemenea sistem la nivel european. Majoritatea schimburilor de informaţii se fac pe suport de hârtie.

Cum va funcţiona sistemul?

Organismele de securitate socială naţionale vor utiliza documente electronice structurate pentru a colabora pe dosare cu caracter transfrontalier.

Aceste documente vor fi transmise la destinaţie, în statul membru corespunzător, prin intermediul EESSI (gestionat la nivel central de Comisia Europeană).

Pentru a identifica ţara de destinaţie a acestor documente, angajaţii organismelor de securitate socială vor utiliza baza publică de date a instituţiilor europene de securitate socială.

Avantaje

Pentru public:

  • tratarea mai rapidă a cererilor
  • calcularea şi plata mai rapidă a prestaţiilor sociale

Pentru administraţiile publice:

  • un flux de informaţii standardizat
  • o comunicare multilingvă mai bună, datorită utilizării documentelor comune structurate
  • o mai bună verificare şi colectare a datelor