Cale de navigare

Drepturile dumneavoastră în fiecare ţară

Consultare on-line

Am dori să aflăm care sunt opiniile dumneavoastră referitoare la ghidurile privind sistemele de securitate socială și cum credeți că le-am putea îmbunătăți. Consultarea este disponibilă în limbile engleză, franceză și germană.


Ultimele versiuni ale ghidurilor privind sistemele naționale de securitate socială sunt acum disponibile ca pagini web, ca urmare a unei revizuiri a formatului și a conținutului lor, menită să le sporească ușurința în utilizare.

Ediția revizuită a ghidului pentru fiecare țară este disponibilă în engleză, franceză, germană și în limba țării în cauză.

Faceţi clic pe un steguleţ pentru a afla date despre drepturile dumneavoastră la pensie, ajutor de şomaj, prestaţii familiale şi despre alte drepturi de securitate socială în