Cale de navigare

UE combate dimensiunea socială a crizei economice

UE combate dimensiunea socială a crizei economice

Uniunea Europeană şi-a consolidat eforturile de promovare a ocupării forţei de muncă şi a incluziunii sociale, ca parte a strategiei sale de abordare a crizei economice şi financiare.

Mobilizarea finanţării UE 

  • Un pachet de măsuri de redresare în valoare de 200 de miliarde de euro a fost anunţat de Comisia Europeană în noiembrie 2008. Aproximativ 170 de miliarde de euro vor proveni din bugetele statelor membre, iar UE şi Banca Europeană de Investiţii (BEI) vor furniza împreună 30 de miliarde de euro;
  • Comisia a propus simplificarea criteriilor de acordare a sprijinului din partea Fondului Social European (FSE), reprogramând cheltuielile şi majorând plăţile în avans de la începutul anului 2009, astfel încât statele membre să aibă acces mai devreme la fonduri de până la 1,8 miliarde de euro în vederea consolidării politicilor active pe piaţa muncii, a reorientării sprijinului în direcţia categoriilor mai vulnerabile, a intensificării acţiunilor de dezvoltare a competenţelor şi, după caz, în vederea optării pentru finanţarea integrală din partea Comunităţii a proiectelor în cursul acestei perioade;
  • Comisia a sugerat efectuarea unor modificări ale Fondului european de ajustare la globalizare (EGF), care a fost conceput pentru a sprijini lucrătorii disponibilizaţi să se reintegreze în muncă. În cazul în care sunt acceptate, propunerile vor oferi posibilitatea EGF să intervină mai rapid în vederea furnizării de fonduri pentru formare profesională şi pentru proiecte de plasare a forţei de muncă. Bugetul anual disponibil sub egida EGF se ridică la 500 de milioane de euro.
  • Comisia Europeană a lansat un nou instrument de microfinanţare prin care să ofere microcredite întreprinderilor mici şi persoanelor care şi-au pierdut locurile de muncă şi doresc să înceapă o afacere pe cont propriu.

Promovarea ocupării forţei de muncă 

Cooperarea cu partenerii sociali 

  • Comisia a păstrat un contact strâns cu reprezentanţii angajatorilor şi sindicatelor pentru a discuta impactul crizei economice şi financiare, inclusiv printr-o reuniune tripartită la nivel înalt desfăşurată la 19 martie 2009;
  • Un Raport privind relaţiile industriale, publicat de Comisie în februarie 2009, indica faptul că dialogul constructiv dintre angajatori şi sindicate poate ajuta UE să ia măsuri de contracarare a crizei.

Cooperarea cu partenerii internaţionali 

  • UE a jucat un rol important în cadrul Summitului G20 de la Londra, din 2 aprilie 2009, care a convenit asupra acţiunilor internaţionale de stimulare a economiei şi de îmbunătăţire a reglementării sectorului financiar;
  • Comisarul Vladimír Špidla a discutat cu privire la dimensiunea socială a crizei cu omologii săi din ţările G8 la reuniunea miniştrilor muncii din G8, desfăşurată la 30 martie 2009.
  • Summitul european în domeniul ocupării forţei de muncă: 7 mai, 2009 – consolidarea eforturilor de promovare a ocupării forţei de muncă şi a incluziunii sociale, ca o consecinţă a crizei financiare.