Cale de navigare

Extindere - Dispoziţii tranzitorii

Lucrătorii din noile state membre – dispoziţii tranzitorii

Noilor state membre li se pot aplica restricţii în ceea ce priveşte libera circulaţie a lucrătorilor pentru o perioadă de cel mult 7 ani de la data aderării. În prezent, acestea îi vizează pe lucrătorii din:

Guvernele ţărilor care au aderat la UE înainte de 2004 pot decide individual dacă aplică restricţii privind libera circulaţie a lucrătorilor din acest ţări şi natura acestor măsuri. Însă:

  • măsurile luate nu pot afecta libertatea de deplasare, ci numai dreptul de muncă
  • în primii doi ani de la aderare, guvernele ţărilor care au aderat la UE înainte de 2004 determină condiţiile în baza cărora lucrătorii provenind din noile state membre pot avea acces la piaţa muncii, inclusiv obligaţia de a avea un permis de muncă. Această perioadă de doi ani poate fi extinsă pentru încă trei ani, cu condiţia de a informa Comisia înainte de expirarea perioadei iniţiale
  • ulterior, aceste state membre pot continua să aplice restricţii pentru încă doi ani, după ce informează Comisia de existenţa unor perturbări grave pe piaţa muncii naţionale, însă, în total, restricţiile nu se pot aplica mai mult de 7 ani
  • lucrătorii care fac obiectul unor restricţii naţionale trebuie să aibă prioritate faţă de cei provenind din ţări din afara UE
  • din momentul în care aceşti lucrători sunt angajaţi legal într-o altă ţară din UE, au dreptul de a beneficia de tratament egal, în aceleaşi condiţii ca lucrătorii din ţara în care lucrează
  • ţările ai căror lucrători fac obiectul unor restricţii din partea unui stat membru pot aplica măsuri similare pentru lucrătorii din statul membru respectiv.

Pentru mai multe detalii, consultaţi tratatele de aderare