Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (FEAD)

Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (FEAD) sprijină acțiunile statelor membre menite să ofere asistență materială celor mai sărace categorii ale populației.

Este vorba, printre altele, despre alimente, îmbrăcăminte și articole de uz personal (încălțăminte, șampon, săpun etc.).

Asistența materială trebuie să meargă mână în mână cu măsurile de incluziune socială, în special cu serviciile de consiliere și sprijin care își propun să ajute persoanele afectate să iasă din sărăcie.

Autoritățile naționale pot sprijini și asistența nematerială acordată categoriilor celor mai defavorizate, pentru a le ajuta să se integreze mai bine în societate.

Cum funcționează FEAD?

Comisia aprobă programele naționale pentru 2014-2020, pe baza cărora autoritățile naționale iau deciziile cu privire la acordarea asistenței prin intermediul organizațiilor partenere (de cele mai multe ori, organizații neguvernamentale). O metodă similară este deja utilizată în cazul fondurilor de coeziune.

În funcție de propria lor situație, țările UE aleg tipul de asistență pe care doresc să îl furnizeze (alimente, sprijin material sau o combinație a celor două) și stabilesc modul în care sunt obținute și distribuite ajutoarele.

Autoritățile naționale pot achiziționa ele însele alimente și bunuri pe care le pun apoi la dispoziția organizațiilor partenere sau pot finanța aceste organizații pentru a le permite să se ocupe singure de achiziții. Organizațiile partenere care cumpără alimente și bunuri le pot distribui direct sau pot solicita sprijin din partea altor organizații partenere.

Cum sunt selectate organizațiile partenere?

Organizațiile partenere sunt organisme publice sau organizații neguvernamentale selectate de autoritățile naționale pe baza unor criterii obiective și transparente definite la nivel național.

Ce sume sunt disponibile?

În termeni reali, în perioada 2014-2020, FEAD va dispune de 3,8 miliarde de euro.

În plus, țările UE urmează să contribuie cu cel puțin 15% la cofinanțarea programelor lor naționale.

Cum vine FEAD în completarea Fondului social european (FSE)?

FEAD va ajuta persoanele defavorizate să facă primii pași pentru a scăpa de sărăcie și excluziune socială. Fondul va contribui la satisfacerea celor mai elementare nevoi ale acestor persoane, o condiție esențială pentru a le permite să obțină un loc de muncă sau să urmeze un curs de formare, precum cele sprijinite de FSE.

Distribuiți pagina