Cale de navigare

Politici şi activităţi

Responsabilitatea pentru politicile din domeniul ocupării forţei de muncă, afacerilor sociale şi incluziunii revine atât Uniunii, cât şi statelor membre. Comisia Europeană:

  • coordonează şi monitorizează politicile naţionale,
  • promovează schimbul de bune practici în domenii precum ocuparea forţei de muncă, pensii, combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale,
  • elaborează acte legislative şi monitorizează punerea în aplicare a acestora în domenii precum drepturile la locul de muncă şi coordonarea sistemelor de securitate socială.