Ścieżka nawigacji

Wiadomości

Które z europejskich miast wygra prestiżową nagrodę Access City Award?

20/08/2010 Które z europejskich miast wygra prestiżową nagrodę Access City Award?

Umieść swoje miasto na europejskiej mapie miast czynnie wspierających dostęp do przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych.

Nagroda Access City Award wyróżnia i promuje jako modele miasta liczące ponad 50 tys. mieszkańców, w których podjęto wzorcowe inicjatywy mające na celu poprawę dostępności do przestrzeni publicznej w środowisku miejskim. W małych państwach członkowskich, jak Cypr, Luksemburg i Malta, będą również brane pod uwagę obszary miejskie złożone z kilku miast spełniające warunek wymaganej liczby mieszkańców,.

W kontekście systematycznego starzenia się populacji mieszkającej w miastach europejskich oraz korelacji tego zjawiska z występowaniem niepełnosprawności uznaje się, że poprawa dostępności do przestrzeni publicznej zapewnia istotne korzyści społeczne i gospodarcze.

Druga nagroda zostanie przyznana sieciom miast lub organizacji, które w szczególny sposób wyróżniły się w roku 2010 jako orędownicy dostępności do przestrzeni publicznej w środowisku miejskim. Państwa sukces może zainspirować inne miasta europejskie.

Konkurs ten umożliwia propagowanie pomysłów i sprzyja rozwojowi dalszych inicjatyw.

Niech nagroda Access City Award zajmie honorowe miejsce w ratuszu Państwa miasta.

W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy na stronę: www.accesscityaward.eu