Ścieżka nawigacji

Wiadomości

Wnieś swój wkład w opracowanie wymagań względem europejskiej wielojęzycznej klasyfikacji stanowisk i umiejętności

10/08/2010 Wnieś swój wkład w opracowanie wymagań względem europejskiej wielojęzycznej klasyfikacji stanowisk i umiejętności

Komisja Europejska prowadzi prace nad Europejską Klasyfikacją Umiejętności, Kwalifikacji i Stanowisk (European Skills Competences and Occupations taxonomy — ESCO), w której zostaną opisane najważniejsze umiejętności, kompetencje i kwalifikacje niezbędne do pracy na kilku tysiącach stanowisk.

Klasyfikacja ta jest przeznaczona dla instytucji i różnych zainteresowanych stron z rynku pracy i sektora edukacyjnego. To nowe narzędzie będzie w nadchodzących latach stopniowo rozwijane — ma się w nim znaleźć tyle stanowisk, ile się uda zgromadzić. Po zakończeniu prac ESCO będzie pierwszą tego typu klasyfikacją dostępną we wszystkich językach UE.

Klasyfikacja ESCO zostanie udostępniona wszystkim instytucjom z rynku pracy i z sektora edukacyjnego w celu wykorzystania w ich własnych systemach. Szczegółowy obraz profili stanowisk zamieszczony w klasyfikacji ESCO może przynieść korzyści zarówno osobom poszukującym pracy, jak i pracodawcom. Można go na przykład wykorzystać, aby pomóc osobom szukającym pracy w lepszym opisaniu posiadanych umiejętności. Może też ułatwić opracowywanie nowych programów szkoleniowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy oraz lepszych usług doradztwa zawodowego.

Na szczeblu europejskim klasyfikacja ESCO przyczyni się do podniesienia poziomu usług świadczonych przez EURES (portal Europejskich Służb Zatrudnienia) oraz umożliwi opracowywanie nowych usług, takich jak usługa Match & Map (Dopasuj i skojarz), która ma pomóc w lepszym kojarzeniu osób poszukujących pracy z dostępnymi stanowiskami.

W trosce o to, aby klasyfikacja ESCO zaspokajała potrzeby jej użytkowników, Komisja Europejska zaprasza wszystkie zainteresowane strony, a w tym służby zatrudnienia, partnerów społecznych, firmy, instytucje edukacyjne i szkoleniowe oraz twórców narzędzi internetowych do wyszukiwania stanowisk, do wzięcia udziału w tych pracach rozwojowych. Aby zaangażować się w ten projekt lub dowiedzieć się więcej na jego temat, należy skontaktować się z sekretariatem ESCO.

ESCO stanowi element inicjatywy strategicznej „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy” prowadzonej przez Komisję Europejską we współpracy z państwami członkowskimi UE, mającej na celu propagowanie pogłębiania kwalifikacji oraz zwiększanie szans na zdobycie zatrudnienia.