Ścieżka nawigacji

Wiadomości

Europejski Dzień Aktywizacji Osób Starszych: Wykorzystanie potencjału osób starszych Wolontariusze

19/07/2012 Europejski Dzień Aktywizacji Osób Starszych: Wykorzystanie potencjału osób starszych Wolontariusze

Zarówno w Europie jak i na całym świecie szybko rośnie liczba osób w wieku powyżej 60 lat.

Czy to oznacza, że będziemy żyć w mniej dynamicznych społecznościach, niepotrafiących już sprostać nowym wyzwaniom i zapewnić szans rozwoju dla młodych i starszych osób. Oczywiście, że nie.

Osoby po 60 mogą już wprawdzie być na emeryturze, ale wciąż mają mnóstwo do zaoferowania swoim rodzinom i społecznościom. Tymczasem duża część tego potencjału jest obecnie niewykorzystana. Według badania Flash Eurobarometer z 2008 r. blisko trzy czwarte Europejczyków w wieku przedemerytalnym rozważało udział w pracach na rzecz lokalnej społeczności lub w ramach wolontariatu po przejściu na emeryturę. Jednak rzeczywisty odsetek emerytów podejmujących takie działania jest o wiele niższy.

Nasze społeczeństrwa mają tyle problemów – a w starszym pokoleniu jest tak wiele talentów i doświadczenia. Podstawowe pytanie brzmi: jak zmobilizować ten cenny potencjał dla dobra ludzi w każdym wieku? Ideą Europejskiego Dnia Aktywizacji Osób Starszych jest znalezienie odpowiedzi na to pytanie.

Co roku 1 października na całym świcie obchodzi się Międzynarodowy Dzień Seniora. A zatem w tym roku, w kontekście Europejskiego Roku Aktywnego Starzenia się i Solidarności Międzypokoleniowej 2012, zapraszamy władze publiczne i organizacje wolontariackie z całej Europy do poświęcenia jednego dnia – czy to 1 października czy też dowolnego innego dnia października – na poszukanie nowych sposobów zaangażowania starszych wiekiem do podzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Można zorganizować najróżniejsze imprezy i działania: targi wolontariuszy, dni prac społecznych (np. w celu ulepszenia przestrzeni publicznej), młodzi wolontariusze mogą zaprosić starsze osoby do udziału w prowadzonych przez siebie działaniach („Przyprowadź kumpla") … i wiele innych własnych pomysłów. Lokalne grupy wolontariuszy mogą nawiązać współpracę z lokalnymi władzami w celu organizacji imprez i rozpropagowania ich w lokalnych mediach.

Podziel się swoimi pomysłami z podobnie myślącymi ludźmi z całej Europy, przekazując odpowiednie informacje do agencji odpowiedzialnej za obchody Europejskiego Dnia Aktywnego Starzenia się 2012. Opisy inicjatyw zostaną opublikowane na oficjalnej stronie internetowej.

Wyślij nam e-mail z krótkim opisem planowanego działania na adres: euseniorforceday@paueducation.com. Opis powinien zawierać:

  • Kto: organizacja zgłaszająca inicjatywę
  • Co: krótki opis proponowanych działań
  • Gdzie: kraj i miejscowość lub gmina, gdzie odbędą się działania
  • Kiedy: planowana data w październiku 2012 r.
  • Strona internetowa inicjatywy lub jej głównego organizatora.
  • Osoba kontaktowa
  • Adres e-mail

Szczegółowe oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia, w jaki sposób Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego i jej podwykonawca korzystają z danych uzyskanych od Państwa drogą e-mailową i jak chroni się poufność takich danych.

Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres : euseniorforceday@paueducation.com