Ścieżka nawigacji

Wiadomości

Polska otwiera stronę Europejskiego Roku 2012

02/02/2012 Polska otwiera stronę Europejskiego Roku 2012

Polskie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło stronę internetową Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012.

Strona będzie zawierała aktualne informacje na temat wydarzeń organizowanych w czasie Europejskiego Roku 2012 na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

W czasie tego roku polskie władze będą pracowały nad podniesieniem świadomości na temat zagadnień związanych ze starzeniem się poprzez wystawy, debaty, kampanie i inne działania. Jak podkreślił Minister Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz, organizacje wolontariackie i pozarządowe odegrają wiodącą rolę w promocji tego roku w całej Polsce, pomagając w ten sposób w szerzeniu dobrych praktyk i zmianie stereotypów związanych z wizerunkiem seniorów i wskazując ich ukryty potencjał.

Odwiedź stronę tutaj (tylko w języku polskim): http://analizy.mpips.gov.pl/