Ścieżka nawigacji

Oficjalne dokumenty

Na tej stronie znajdziesz oficjalne dokumenty zatwierdzone przez Komisję Administracyjną oraz jej decyzje i zalecenia.

Decyzje i zalecenia

W związku z przepisami nowych rozporządzeń Komisja Administracyjna ds. Zabezpieczenia Społecznego przyjęła szereg decyzji i zaleceń (starsze decyzje można znaleźć w dokumentach powiązanych).

Inne oficjalne dokumenty

Standardowe dokumenty elektroniczne (SED)

Nowe przepisy dotyczące koordynacji systemów zapezpieczenia społecznego wymagają, aby do dnia 1 maja 2014 r. wymiana danych między instytucjami odbywała się drogą elektroniczną. Będzie to miało miejsce za pośrednictwem systemu EESSI. Celem standardowych dokumentów elektronicznych jest zapewnienie łatwiejszego i skuteczniejszego przekazywania danych między instytucjami. W okresie przejściowym od 1 maja 2010 r. do 1 maja 2014 r. można stosować papierowe wersje standardowych dokumentów elektronicznych.

Dokumenty przenośne

Na mocy nowych przepisów dotyczących koordynacji systemów zapezpieczenia społecznego dawne papierowe formularze E przestają obowiązywać, ale w niektórych przypadkach informacje, o które obywatel składa wniosek, będą wydawane w formie dokumentu przenośnego. W sumie istnieje dziesięć dokumentów przenośnych, łącznie z europejską kartą ubezpieczenia zdrowotnego. Wszystkie, oprócz karty, wystawiane są w formie papierowej. Będą one wydawane od 1 maja, nawet po upływie okresu przejściowego.

    Podziel się

  • Twitter Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Google+