Ścieżka nawigacji

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne różnią się w poszczególnych krajach. Od Twojej sytuacji rodzinnej zależy, jaki kraj odpowiada za wypłacanie Ci świadczeń, jeśli mieszkasz w jednym z krajów UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii.

Cała Twoja rodzina mieszka w jednym kraju

Jeśli wszyscy członkowie Twojej rodziny mieszkają w kraju, w którym jesteś ubezpieczony, kraj ten odpowiada za Twoje świadczenia.

Mieszkasz w innym kraju niż członkowie Twojej rodziny

Jeśli członkowie Twojej rodziny nie mieszkają w kraju, w którym jesteś ubezpieczony, Twojej rodzinie mogą przysługiwać świadczenia w więcej niż jednym kraju. Nie otrzymasz jednak świadczeń dwukrotnie: o tym, który kraj odpowiada za ich udzielanie, decydują „zasady pierwszeństwa”.

Dowiedz się, jakie prawa przysługują Ci w poszczególnych krajach

Zasady pierwszeństwa

  • Zasadniczo za udzielanie świadczeń odpowiada kraj, w którym prawo Twojej rodziny do świadczeń wynika z sytuacji zatrudnienia lub samozatrudnienia.
  • Jeśli Twoje prawo wynika z zatrudnienia lub samozatrudnienia w dwóch krajach, za udzielanie świadczeń odpowiada kraj, w którym mieszkają Twoje dzieci, jeśli pracuje w nim jedno z rodziców. W przeciwnym wypadku będzie to kraj, w którym wypłaca się najwyższe świadczenia.
  • Jeśli Twoje prawo jest związane z emeryturą lub rentą w dwóch krajach, za udzielanie świadczeń odpowiada kraj, w którym mieszkają Twoje dzieci, jeśli kraj ten wypłaca jedną z emerytur lub rent. W przeciwnym wypadku będzie to kraj, w którym byłeś ubezpieczony lub mieszkałeś najdłużej.
  • Jeśli Twoje prawo jest związane z mieszkaniem w dwóch krajach, za udzielanie świadczeń odpowiada kraj, w którym mieszkają Twoje dzieci.

Dodatki

Świadczenia, jakie otrzymujesz od właściwego kraju, mogą okazać się niższe od świadczeń, jakie byś otrzymywał od drugiego kraju, w którym przysługiwały Ci prawa. W takim wypadku drugi kraj wypłaca Ci dodatek odpowiadający różnicy między tymi dwoma świadczeniami.

Ocena Twojej sytuacji

W praktyce stosowanie tych przepisów zależy od konkretnyuch przypadków. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się ze swoją instytucją ubezpieczeniową. W celu znalezienia instytucji, z która możesz się skontaktować, skorzystaj z naszego wykazu

Więcej informacji

Aby uzyskać dalsze informacje, zobacz najczęściej zadawane pytania

Masz więcej pytań?

Nie znalazłeś informacji, których szukasz? Masz problem do rozwiązania?

Skieruj zapytanie do Europe Direct (00800 6 7 8 9 10 11)
Rozwiąż problemy z administracją krajową (SOLVIT)
Uzyskaj poradę prawną w serwisie „Twoja Europa – Porady”