Ścieżka nawigacji

Świadczenia dla bezrobotnych

Jeśli straciłeś pracę w jednym z krajów UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii, zastosowanie mają następujące zasady.

Gdzie należy złożyć wniosek o przyznanie świadczeń?

Musisz zarejestrować się w służbach zatrudnienia i złożyć wniosek o przyznanie świadczeń dla bezrobotnychw kraju ostatniego zatrudnienia, chyba że mieszkasz w innym kraju.
W celu znalezienia instytucji, z którą możesz się skontaktować, skorzystaj z naszego wykazu

Jeśli mieszkasz za granicą

  • Jeśli mieszkasz w jednym z krajów UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii i pracując, wracałeś do niego codziennie lub przynajmniej raz w tygodniu, musisz się tam zarejestrować w służbach zatrudnienia i złożyć wniosek o przyznanie świadczeń. Dotyczy to niektórych pracowników transgranicznych, w rozporządzeniach UE zwanych „pracownikami przygranicznymi”. Możesz się również zarejestrować w służbach zatrudnienia kraju, w którym pracowałeś i szukasz pracy, ale świadczenia będą nadal wypłacane tylko przez Twój kraj zamieszkania.
  • Jeśli mieszkasz w jednym z krajów UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii i pracując, wracałeś do niego rzadziej niż raz w tygodniu, możesz się zarejestrować w służbach zatrudnienia i złożyć wniosek o przyznanie świadczeń w kraju, w którym pracowałeś, lub w kraju, w którym mieszkasz. Dotyczy to zwykle pracowników sezonowych.

Dowiedz się, jakie prawa przysługują Ci w poszczególnych krajach

Jeśli jesteś częściowo bezrobotny

Jeśli jesteś tylko częściowo bezrobotny, za Twoje świadczenia dla bezrobotnych odpowiada zawsze kraj, w którym nadal częściowo pracujesz.

Sumowanie okresów pracy za granicą

Rozpatrując wniosek, instytucje muszą uwzględnić okresy ubezpieczenia w innych krajach UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii, jeśli jest to wymagane do uzyskania przez Ciebie świadczeń. W celu znalezienia instytucji, z którą możesz się skontaktować, skorzystaj z naszego wykazu

Świadczenia, które Ci przysługują w trakcie szukania pracy za granicą

Jeśli chcesz szukać pracy za granicą (w innym kraju UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii), możesz na określonych warunkach nadal pobierać swoje dotychczasowe świadczenia dla bezrobotnych przez 3 miesiące (istnieje możliwość przedłużenia tego okresu do 6 miesięcy). Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz najczęściej zadawane pytania.

Więcej informacji

Aby uzyskać dalsze informacje, zobacz najczęściej zadawane pytania

Masz więcej pytań?

Nie znalazłeś informacji, których szukasz? Masz problem do rozwiązania?

Skieruj zapytanie do Europe Direct (00800 6 7 8 9 10 11)
Rozwiąż problemy z administracją krajową (SOLVIT)
Uzyskaj poradę prawną w serwisie „Twoja Europa – Porady”