Ścieżka nawigacji

Wnioski i formularze

Jeśli Twoja sytuacja związana z zabezpieczeniem społecznym dotyczy więcej niż jednego kraju UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii, w przygotowaniu wniosków mogą Ci pomóc następujące wskazówki praktyczne.

Dokumenty przenośne

  • Większość danych wymieniają między sobą bezpośrednio instytucje zabezpieczenia społecznego. W niektórych przypadkach będzie Ci jednak potrzebny „dokument przenośny” (wcześniej nazywany formularzem E) w celu poświadczenia Twojej sytuacji w innym kraju europejskim. Aby dowiedzieć się więcej o „dokumentach przenośnych”, zobacz najczęściej zadawane pytania.
  • Dokument przenośny wydaje zwykle Twoja instytucja zabezpieczenia społecznego na Twój wniosek. Zaleca się złożenie wniosku o ten dokument przed wyjazdem. Jeśli jednak tego nie zrobiłeś, instytucja w kraju, do którego wyjeżdżasz, uzyska niezbędne dane bezpośrednio od instytucji kraju, w którym jesteś ubezpieczony.
    W celu znalezienia instytucji, z którą możesz się skontaktować, skorzystaj z naszego wykazu

Terminy

Jeśli masz do czynienia z systemami zabezpieczenia społecznego kilku krajów, możesz mieć problem ze złożeniem wniosku w danym kraju w wymaganym terminie. Przepisy UE pozwalają na złożenie wniosku w takim samym terminie do odpowiedniej instytucji lub sądu innego kraju (w którym na przykład przebywasz lub mieszkasz), jeśli byłeś ubezpieczony w tym kraju. Wniosek ten zostanie następnie przekazany instytucji właściwej.

Języki

Jeśli uznasz to za konieczne lub stosowne, możesz złożyć wnioski, pisma i zaświadczenia w swoim języku ojczystym, o ile jest on jednym z języków urzędowych UE. Może to opóźnić podjęcie decyzji w sprawie Twojego wniosku, ale może Ci pomóc w przedstawieniu informacji w jasny sposób i uniknięciu nieporozumień.

Więcej informacji

Aby uzyskać dalsze informacje, zobacz najczęściej zadawane pytania

Masz więcej pytań?

Nie znalazłeś informacji, których szukasz? Masz problem do rozwiązania?

Skieruj zapytanie do Europe Direct (00800 6 7 8 9 10 11)
Rozwiąż problemy z administracją krajową (SOLVIT)
Uzyskaj poradę prawną w serwisie „Twoja Europa – Porady”