Ścieżka nawigacji

Konsultacje społeczne i inne działania konsultacyjne

Tytuł

Konsultacje publiczne w sprawie Europejskiego Urzędu ds. Pracy i europejskiego numeru ubezpieczenia społecznego

Obszary polityki

Koordynacja zabezpieczenia społecznego w UE, mobilność pracowników, zatrudnienie

Grupy docelowe

Do wzięcia udziału w konsultacjach zachęca się wszystkich obywateli oraz wszelkie organizacje. Konsultacje nie mają na celu wyodrębnienia określonej kategorii zainteresowanych podmiotów. Oczekuje się jednak, że udział w konsultacjach wezmą przedstawiciele władz publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, partnerzy społeczni, przedstawiciele zawodów prawniczych (np. konsultanci), pracownicy akademiccy, organizacje społeczeństwa obywatelskiego i obywatele, jako osoby prywatne lub w r

Czas trwania konsultacji
Od :     27/11/2017     do :   07/01/2018
Cel konsultacji

W wygłoszonym w 2017 r. orędziu o stanie Unii przewodniczący Jean-Claude Juncker ogłosił plany utworzenia Europejskiego Urzędu ds. Pracy, który mógłby zagwarantować egzekwowanie przepisów UE dotyczących mobilności pracowników w sposób sprawiedliwy, prosty i skuteczny. Ponadto przewodniczący zapowiedział wprowadzenie europejskiego numeru ubezpieczenia społecznego, który miałby uprościć i unowocześnić kontakty obywateli z administracją w wielu obszarach polityki. Wnioski ustawodawcze dotyczące obu inicjatyw zapowiedziano w programie prac Komisji Europejskiej na 2018 r. Planowana data ich przyjęcia to II kw. 2018 r. 

Konsultacje społeczne mają na celu zebranie opinii zainteresowanych stron na temat wspomnianych wyżej kwestii. Opinie te zostaną następnie wykorzystane w procesie przygotowania oceny skutków.

Jak przesłać odpowiedź

Odpowiedzi prosimy przesłać za pośrednictwem kwestionariusza online

Zobacz dokument konsultacyjny
pdf български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français hrvatski italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
 
Zobacz kwestionariusz:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2c9d2bbf-f180-4386-afc5-7a7ccfae611f?&surveylanguage=PL
Dokumenty źródłowe i inne, powiązane konsultacje
Fact sheet on the European Labour Authority
pdf English
Inception impact assessment: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Labour Authority
262 English
Inception impact assessment: A European Social Security Number and Insurance Status Verifier
_en English
Dane kontaktowe
dział Komisji : Komisja Europejska, DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, Dział 01: Koordynacja i Dział D2: Koordynacja Zabezpieczenia Społecznego
e-mail : EMPL-OPC-EUROPEAN-LABOUR-AUTHORITY@ec.europa.eu,EMPL-OPC-EUROPEAN-SOCIALSECURITY-NUMBER@ec.europa.eu
adres pocztowy :Unit 01 and Unit D2, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, B-1049 BELGIA
Zobacz odpowiedzi
Aby zapewnić przejrzystość, organizacje zostały poproszone o podanie do wiadomości publicznej istotnych informacji na swój temat poprzez zarejestrowanie się w unijnym rejestrze służącym przejrzystości oraz zobowiązanie się do przestrzegania jego kodeksu postępowania. Odpowiedzi przedłożone przez organizacje niezarejestrowane są publikowane oddzielnie.
Wyniki konsultacji i kolejne etapy działania
Ochrona danych osobowych

Oświadczenie o ochronie prywatności

  pdf български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français hrvatski italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska