Ścieżka nawigacji

Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

Europejski Rok Walki  z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

Pomimo iż Unia Europejska jest jednym z najbogatszych rejonów na świecie, to 17% Europejczyków ma tak ograniczone dochody, że nie może zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych.

Odwiedź stronę Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010