Ścieżka nawigacji

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w UE

Na czym polega społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw?

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (ang. corporate social responsibility – CSR) oznacza, że firmy − z własnej inicjatywy i niezależnie od uregulowań prawnych − w swojej codziennej działalności podejmują działania na rzecz społeczeństwa i środowiska. CSR obejmuje między innymi następujące dziedziny:

  • Europa 2020 (przede wszystkim nowe kwalifikacje i miejsca pracy, młodzież, rozwój lokalny)
  • Biznes a prawa człowieka
  • Sprawozdawczość w ramach CSR
  • Zamówienia publiczne zgodne z zasadami odpowiedzialności społecznej.

Komisja Europejska wspiera uczciwe praktyki w zakresie zatrudnienia, które gwarantują poszanowanie praw człowieka, zwłaszcza w przypadku gdy towary produkowane są poza UE.

Wzajemna weryfikacja polityki i działań krajów UE w dziedzinie CSR

W latach 2013–2014 Komisja Europejska przeprowadziła ocenę działalności państw członkowskich w dziedzinie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Na siedmiu spotkaniach, w których uczestniczyły po cztery państwa członkowskie, przedstawiciele poszczególnych krajów mieli okazję dowiedzieć się, jak wygląda polityka CSR w innych państwach. Dla Komisji była to z kolei okazja do tego, by zaktualizować swoje dane i zapoznać się bliżej z kwestiami dotyczącymi wszystkich krajów oraz zagadnieniami charakterystycznymi dla poszczególnych państw.

Komisja Europejska zaktualizowała swoje kompendium na temat polityki i działań państw członkowskich w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Poprzednie wydanie zostało opublikowane w 2011 r. Kompendium podsumowuje wzajemną weryfikację zobowiązań w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, którą państwa członkowskie przeprowadziły w latach 2013–2014. W dokumencie przedstawiono priorytety wspólne dla krajów UE. Kompendium zawiera ponadto obszerny załącznik, w którym omówione zostały z kolei priorytety poszczególnych krajów.

Analizy

Inne wydarzenia