Ścieżka nawigacji

Realizacja europejskiego filaru praw socjalnych

Filar obejmuje 20 głównych zasad i praw, na których mają opierać się sprawiedliwe i sprawnie funkcjonujące rynki pracy i systemy opieki społecznej.

Koncepcja filaru powstała wszystkim z myślą o strefie euro, lecz ma zastosowanie do wszystkich państw członkowskich UE, które chciałyby się do niego przyłączyć.

Realizacja zasad i praw określonych w ramach europejskiego filaru praw socjalnych stanowi wspólną odpowiedzialność państw członkowskich, instytucji UE, partnerów społecznych i innych zainteresowanych stron.

Przywódcy UE ogłosili europejski filar praw socjalnych na Szczycie Społecznym w Göteborgu 17 listopada 2017 r.


Aktualności

Przeczytaj najnowsze informacje na temat filaru praw socjalnych dostępne w języku angielskim.


Śledź dyskusję na Twitterze: #SocialRights