Ścieżka nawigacji

Inicjatywa „Szanse dla młodzieży”

Inicjatywa obejmuje szereg działań zaplanowanych na lata 2012–13, które mają obniżyć bezrobocie wśród młodzieży. Jest częścią inicjatywy na rzecz edukacji i zatrudnienia „Mobilna młodzież”.

Cele

Wspieranie młodych bezrobotnych, w szczególności:

 • osób, które nie ukończyły szkoły ponadgimnazjalnej; aby mogły uzyskać wykształcenie średnie II stopnia
 • absolwentów; aby mogli uzyskać pierwsze doświadczenie zawodowe.

Metody

Wspieranie zatrudnienia młodzieży poprzez:

 • większe wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • innowacyjne podejścia
 • ułatwianie młodym ludziom znalezienia pracy w innym kraju UE
 • zacieśnienie współpracy między władzami publicznymi, przedsiębiorstwami i związkami zawodowymi na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym
 • zapewnienie doradztwa i wsparcia w zakresie polityki ze strony Komisji Europejskiej.

W ramach „semestru europejskiego” (rocznego cyklu koordynacji polityki gospodarczej i fiskalnej) Komisja dokona oceny programów reform poszczególnych krajów UE w 2012 r.

W 15 krajach stopa bezrobocia wśród młodzieży przekracza średnią UE (22,3 proc. w listopadzie 2011 r.). Kraje te otrzymały wytyczne Komisji dotyczące realizacji inicjatywy „Szanse dla młodzieży”. Wytyczne zostały im przekazane podczas dwustronnych spotkań w Brukseli lub bezpośrednio przez przedstawicieli Komisji w danym kraju.

Najważniejsze działania

Europejski Fundusz Społeczny (EFS):

 • zwiększenie wykorzystania środków z EFS przez rządy krajowe: do tej pory nie rozdysponowano jeszcze 30 mld euro przeznaczonych na projekty na lata 2007-13
 • przeznaczenie 1,3 mln euro na programy przyuczania do zawodu, które w 10 proc. mają być finansowane przez kraje UE. Celem jest utworzenie 370 tys. nowych miejsc praktyk do końca 2013 r.
 • przeznaczenie 3 mln euro z EFS na program pomocy dla młodych osób zakładających własne firmy i przedsiębiorców społecznych.

Inne działania na szczeblu UE:

  Podziel się

 • Twitter Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Google+