Ścieżka nawigacji

Obszary działalności i działania

Odpowiedzialność za politykę w dziedzinie zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego ponoszą wspólnie UE i jej państwa członkowskie. Komisja Europejska:

  • koordynuje i monitoruje polityki krajowe,
  • promuje wymianę najlepszych praktyk w takich dziedzinach, jak zatrudnienie, ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz emerytury i renty,
  • stanowi prawo i monitoruje jego wdrożenie w takich dziedzinach, jak prawo w miejscu pracy i koordynacja systemów zabezpieczeń społecznych.