Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Een agenda voor nieuwe vaardigheden en banen

Beroepen

Hiermee streeft de Commissie de EU-werkgelegenheidsdoelstelling voor 2020 na: 75% van de bevolking in de arbeidsgeschikte leeftijd (tussen 20 en 64 jaar) aan de slag krijgen.

Dit initiatief is sinds 2010 een onderdeel van de algemene EU-strategie Europe 2020, die in de komende tien jaar en ook daarna slimme, duurzame en inclusieve groei bevordert.

De agenda draagt ook bij tot de EU-doelstellingen om het aantal voortijdige schoolverlaters met 10% terug te dringen, meer jongeren hoger onderwijs of een beroepsopleiding van vergelijkbaar niveau te laten volgen (ten minste 40%), en ten minste 20 miljoen minder mensen ten prooi aan armoede en sociale uitsluiting te laten vallen.

Hoe?

De agenda schuift een aantal concrete maatregelen naar voren:

  • Meer hervormingen voor flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt ("flexicurity")
  • Mensen de juiste vaardigheden meegeven voor de banen van vandaag en morgen
  • Betere kwaliteit van banen en arbeidsomstandigheden
  • Betere voorwaarden voor het scheppen van banen

Waarom?

  • Momenteel zijn in de EU 23 miljoen mensen werkloos, zo'n 10% van de beroepsbevolking.
  • Om een groeiende en concurrerende economie te behouden, zijn er meer banen nodig.
  • Vanaf 2012 krimpt de bevolking van arbeidsgeschikte leeftijd. Als we onze sociale zekerheid in stand willen houden, moeten er meer mensen aan de slag.

Nieuwe vaardigheden voor nieuwe banen

Nieuwe vaardigheden voor nieuwe banen is de naam van een Commissie-initiatief uit 2008 om opleidingen beter af te stemmen op de huidige en toekomstige vraag op de arbeidsmarkt. Dit initiatief loopt nog steeds en mag niet worden verward met de Agenda voor nieuwe vaardigheden en banen.

Deze Agenda is immers ruimer en gaat ook over flexizekerheid, betere arbeidsvoorwaarden en nieuwe werkgelegenheid. Het verruimen van kennis en vaardigheden is een van de vier hoofdpunten van de Agenda.


    Share

  • Twitter Facebook Delen op Google+