Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Ondersteuning voor ondernemers en zelfstandigen

Ondernemers en zelfstandigen helpen:

 • banen te scheppen
 • vaardigheden te ontwikkelen
 • werklozen en kansarmen de gelegenheid te geven een volwaardige rol in de samenleving en de economie te spelen

De Europa 2020-strategie erkent hoe belangrijk ondernemers en zelfstandigen zijn voor slimme, duurzame en inclusieve groei. Daarom zijn enkele kernitiatieven speciaal op hen gericht:

Hoe de EU helpt

Om ondernemerschap en zelfstandig ondernemen te steunen, legt de Europese Commissie de nadruk op:

 • oprichting van nieuwe bedrijven door werklozen en kansarmen
 • duurzaamheid en kwaliteit van werken voor zelfstandige ondernemers en micro-ondernemers
 • steun voor sociale ondernemers
 • microkrediet

Bovendien probeert zij:

 • de kennis over ondernemerschap en zelfstandig ondernemen te vergroten
 • bewustmaking, wederzijds leren en capaciteitsopbouw in EU-landen en -regio's te verbeteren
 • vrijwillige normen te promoten en beschermende maatregelen voor ondernemers en zelfstandigen te treffen
 • ondernemerschap ook financieel te steunen

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) promoot ondernemerschap via ondersteunende financiële en zakelijke dienstverlening. Er wordt gerichte hulp geboden aan vrouwelijke ondernemers en kansarmen en gehandicapten.

Twee ESF-netwerken houden zich hiermee bezig:

De Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit stimuleert zelfstandig ondernemen en de oprichting van microbedrijven.

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling steunt ondernemerschap via INTERREG-projecten zoals Enspire EU, Senior Enterprise en YES.