Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Jeugd in beweging

Jeugd in beweging is een pakket beleidsinitiatieven rond onderwijs en werk voor jongeren in Europa. Het is in 2010 van start gegaan en maakt onderdeel uit van de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei.

Doelstellingen

De EU wil dat 75% van de mensen van 20 tot 64 jaar werkt. Daarom wil zij de jeugdwerkloosheid bestrijden, onder meer met Jeugd in beweging, dat tot doel heeft jongeren een betere opleiding en meer kans op een baan te geven. Dat moet bereikt worden door:

 • een beter op de behoeften van jongeren afgestemd onderwijs- en opleidingsaanbod
 • jongeren aan te moedigen gebruik te maken van EU-beurzen om in het buitenland te studeren
 • EU-landen aan te zetten tot maatregelen om de overstap van opleiding naar werk te vereenvoudigen

Methoden

 • Beleid om actie op EU- en nationaal niveau te coördineren
 • Specifieke maatregelen voor jongeren, zoals "Je eerste EURES-baan" voor mobiliteit op de EU-arbeidsmarkt, en meer steun voor jonge ondernemers via Progress: Europese microfinanciering.

Waarom voor jongeren?

 • In Europa zijn zo'n 5,5 miljoen jongeren werkloos, dat betekent dat bijna 20% van de mensen onder de 25 die willen werken, geen baan kunnen vinden.
 • Dit is bijna drie keer zoveel als de 25-plussers.
 • 7,5 miljoen Europeanen tussen 15 en 24 jaar volgen momenteel geen opleiding en hebben geen werk.

Website van Jeugd in beweging: informatie en links naar onderwijs, opleiding of werk in het buitenland.

Kansen voor jongeren: maatregelen tegen jeugdwerkloosheid.

  Share

 • Twitter Facebook Delen op Google+