Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Nieuws

Social Agenda — Jeugdwerkgelegenheid

12/02/2014 Social Agenda — Jeugdwerkgelegenheid

Het recentste nummer van Social Agenda belicht de noodzaak van een nieuwe aanpak van het werkgelegenheidsbeleid, het sociale beleid en het integratiebeleid om jeugdwerkgelegenheid te bevorderen: een combinatie van dringende, zeer gerichte maatregelen die jongeren rechtstreeks ondersteunen en structurele hervormingen op langere termijn.

De Jongerengarantie overkoepelt deze nieuwe aanpak. De staatshoofden en regeringsleiders hebben beslist dat ze in de hele EU zal worden verspreid. In dit nummer wordt besproken:

  • waar de Jongerengarantie van de EU om draait;
  • hoe het nieuwe Europees Sociaal Fonds 2014-2020 een kader biedt voor het beheer van zowel de Jongerengarantie als het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief;
  • hoe de hervorming van het Europese netwerk van arbeidsbureaus en -organisaties (EURES) jongeren en werkgevers helpt om hun zoektocht naar een baan of naar werknemers met de juiste vaardigheden uit te breiden naar de hele EU.

Enkele opvallende cijfers in Social Agenda 36

  • Het nieuwe meerjarig financieel kader (MFK) vereist dat lidstaten minstens 23,1 % van het aandeel van de EU-cohesiefondsen besteden aan het Europees Sociaal Fonds.
  • Van 2014 tot 2020 zal meer dan 80 miljard euro worden geïnvesteerd in het verbeteren van de vaardigheden van de Europese bevolking en de creatie van banen via het Europees Sociaal Fonds, aangevuld met nationale financiering.
  • De jeugdwerkloosheidsgraad is meer dan dubbel zo hoog als de werkloosheidsgraad bij volwassenen (23,6 % tegenover 9,5 % in november 2013).
  • 7,5 miljoen mensen in de leeftijdsgroep 15-24 jaar heeft geen werk en volgt ook geen onderwijs of opleiding (NEET: Neither in Employment, nor in Education or Training). In 2012 behoorde 13,1% van alle jongeren tot de categorie NEET (voorlopig cijfer), wat 2,2 procentpunten meer is dan vier jaar eerder, oftewel een toename van meer dan 20 %.
  • Langdurige jeugdwerkloosheid is in opmars: in 2012 zat meer dan 32 % van de werklozen onder de 25 jaar al meer dan 12 maanden zonder werk.
  • Sinds 2010 gaat de hoge werkloosheid samen met meer moeilijkheden om vacatures ingevuld te krijgen.
  • Tijdens het eerste kwartaal van 2013 zijn er via projecten gefinancierd door Je eerste Eures-baan 416 vacatures ingevuld, 262 sollicitatiegesprekken in een ander EU-land mogelijk gemaakt, 384 verhuisvergoedingen toegekend aan jonge werkzoekenden om zich te vestigen in een ander land, 442 voorbereidende opleidingen gefinancierd en tevens 95 integratieopleidingen in MKB’s/KMO’s ondersteund.