Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Nieuws

Peer Review in België: Het Belgisch Platform tegen armoede en sociale uitsluiting EU2020

14/01/2014
Peer Review in België: Het Belgisch Platform tegen armoede en sociale uitsluiting EU2020 © satori, Fotolia

Het begin van de economische crisis heeft geleid tot een hoger armoederisico in Europa en dit heeft de noodzaak van armoedebestrijding nog dringender gemaakt. Midden januari vond er een Peer Review in Brussel plaats over de aanpak in België waar het Platform tegen armoede en sociale uitsluiting verschillende stakeholders samenbrengt om beleidsaanbevelingen te formuleren.

Gastland: België

Datum: 14-15 januari 2014

Deelnemende landen: Oostenrijk – Bulgarije – Tsjechische Republiek – Finland – Ierland - Malta

Stakeholders: het Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting (EAPN) en het Sociaal Platform

De activiteiten van het Belgisch Platform zijn zo opgevat dat ze kunnen worden opgenomen in de Europa 2020 Strategie, waarvan het Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting één van de zeven kerninitiatieven is. Sinds 2011 brengt het Belgisch platform vier keer per jaar verschillende deelnemers samen, o.a. regeringsvertegenwoordigers, sociale partners, maatschappelijke dienstverleners, ngo’s en - uitermate belangrijk - mensen die in armoede leven. Hoewel het Platform niet bevoegd is voor beleidsontwikkeling, vormt het een belangrijk platform voor dialoog en vestigt het de aandacht op het Europees kader voor de bestrijding van sociale uitsluiting. 

Bevindingen

  • De betrokkenheid van stakeholders (in de ruime zin van het woord) is van cruciaal belang om betere beleidsmaatregelen te ontwikkelen en de EU-doelstellingen te bereiken. De stakeholders zouden met name  mensen die in armoede leven moeten omvatten en beleidvoerders met een diverse achtergrond.
  • Politieke steun is een cruciale factor om impact te kunnen hebben. Om zoveel mogelijk politieke steun (en bijgevolg impact) te verkrijgen moet de rol van het Platform duidelijk gedefinieerd zijn. Ook moeten thema’s goed op voorhand voorbereid worden en zo getimed zijn dat ze de beleidsontwikkeling mee kunnen bepalen.
  • Er moet openheid bestaan over het (politieke) bereik van aanbevelingen en feedback komen op de impact of het gebrek aan impact (verantwoording) zodat de resultaten zichtbaar worden.
  • Bijkomende EU-financiering zou de betrokkenheid van stakeholders op alle niveaus in de hele EU ten goede komen. Deze middelen zouden bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden voor bewustmaking  en ondersteuning van EU-beleidsmaatregelen, gerichte EU-steun en de bevordering van wederzijds leren.

Peer Review manager

Mevr. Renate Haupfleisch (ÖSB Consulting GmbH)