Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Nieuws

Peer Review in België: Prestatiebeoordeling van gezondheidsstelsels

19/05/2014
Peer Review in België: Prestatiebeoordeling van gezondheidsstelsels © ErickN, Fotolia

De beoordeling van de performantie van gezondheidsstelsels (HSPA) biedt besluitvormers de mogelijkheid om de prestaties van de gezondheidsstelsels in hun geheel te meten en daarover geregeld verslag uit te brengen aan het publiek en de betrokken belanghebbenden, maar toch wordt hier in betrekkelijk weinig Europese landen gebruik van gemaakt. In 2008 voerde België zijn eerste HSPA uit en organiseerde het een collegiale toetsing waarin de aandacht voornamelijk uit ging naar de methoden en instrumenten die noodzakelijk zijn om de HSPA verder te ontwikkelen binnen de EU.

Gastland: België

Datum: 19-20 mei 2014

Deelnemende landen: Oostenrijk - Estland - Duitsland - Luxemburg - Malta - Nederland - Portugal - Zweden - Verenigd Koninkrijk 

Bij deze Peer Review doken een aantal vraagstukken op:

  1. De vraag naar HSPA komt uit verschillende hoeken. De overheid is misschien de belangrijkste motor, maar hierbij kunnen ook belanghebbenden betrokken worden. In het ene land is het gemakkelijker een consensus te bereiken over de doelstellingen van HSPA dan in het andere land.
  2. De HSPA is weliswaar van beschrijvende aard, maar de bevindingen die deze oplevert, kunnen uitmonden in aanbevelingen voor de verbetering van het betrokken gezondheidsstelsel.
  3. De keuze van de indicatoren die worden gebruikt bij de HSPA beïnvloedt de uitkomsten ervan. Er zijn zorgen geuit over de benaderingen waarmee het aantal indicatoren sterk wordt beperkt.
  4. Bij een HSPA kunnen internationale of regionale vergelijkingen worden gemaakt. Dergelijke vergelijkingen kunnen problemen en inefficiënte praktijken binnen de nationale of regionale gezondheidszorg aan het daglicht brengen.
  5. Er is sprake van een aantal beperkingen met betrekking tot de toegang tot gegevens. In een aantal landen is privacy een belangrijk vraagstuk geworden, en gezondheidsgegevens zijn bijzonder privacygevoelig.
  6. Verantwoording is een cruciale factor voor het welslagen van HSPA.
  7. De verspreiding van HSPA-bevindingen is erg belangrijk en er is misschien onderzoek nodig om vast te kunnen stellen wat de beste methoden hiervoor zijn. Volledige HSPA-verslagen zullen waarschijnlijk bij een niet-gespecialiseerd publiek op weinig belangstelling stuiten.
  8. Het is zinvol om met het oog op de bevordering van HSPA Europese en internationale activiteiten te ontplooien. In sommige lidstaten kwam echter de mening naar voren dat de totstandbrenging van een Europese HSPA een regelrechte uitdaging is. Gezondheid is namelijk een nationale bevoegdheid en elk land heeft daarvoor zijn eigen stelsel, waardoor het moeilijk is vergelijkingen te maken.

Peer Review manager

Mevr. Renate Haupfleisch (ÖSB Consulting GmbH)