Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Officiële documenten

De officiële documenten waarover de Administratieve Commissie haar akkoord heeft gegeven, en haar beslissingen en aanbevelingen zijn beschikbaar op deze website.

Beslissingen en aanbevelingen

Een aantal beslissingen en aanbevelingen van de Administratie Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels zijn opgenomen in de bepalingen van de nieuwe verordeningen (voor oudere beslissingen raadpleegt u de bijbehorende documenten op deze pagina).

Overige officiële documenten

Gestructureerde elektronische documenten

Krachtens de verordeningen betreffende de gemoderniseerde coördinatie moeten gegevens tegen 1 mei 2014 elektronisch tussen instanties worden uitgewisseld. Dit zal via het EESSI-systeem gebeuren. Gestructureerde elektronische documenten zijn opgesteld om de uitwisseling van gegevens tussen instanties gemakkelijker en efficiënter te maken. Tijdens de overgangsperiode van 1 mei 2010 tot 1 mei 2014 kunnen papieren versies van de gestructureerde elektronische documenten gebruikt worden.

Draagbare documenten

Hoewel de voormalige papieren 'E-formulieren' door de gemoderniseerde coördinatie verdwijnen, wordt informatie die burgers nodig hebben in bepaalde gevallen in de vorm van een draagbaar document verstrekt. Er zijn in het totaal tien draagbare documenten, inclusief de Europese ziekteverzekeringskaart. Op de kaart na zijn de documenten papieren formulieren. Ze worden afgegeven vanaf 1 mei en zelfs na de overgangsperiode.

    Share

  • Twitter Facebook Delen op Google+