Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Waar gelden deze regels?

Als u onder de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU valt, kunt u zich op deze regels verlaten in:

De Europese Unie (EU)

België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

De EER en Zwitserland

  • Noorwegen, IJsland, Liechtenstein (EER-landen)
  • Zwitserland

Uw rechten, land per land

De Verordeningen 883/2004 en 987/2009 zijn sinds 1 april 2012 van toepassing op Zwitserland en sinds 1 juni 2012 op Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Sinds 2 februari 2013 is ook Verordening 45/2012 van toepassing op Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

De Verordeningen 883/2004 en 987/2009 zijn niet van toepassing tussen Kroatië en Zwitserland. Het protocol over de deelname van Kroatië aan de overeenkomst over het vrije verkeer van personen tussen de EU en Zwitserland is nog niet van kracht.

Wat zijn uw rechten, land per land?

Betrekkingen met niet-EU-landen

De EU werkt momenteel aan een besluit van de Raad gebaseerd op de associatieovereenkomsten met Algerije, Marokko, Tunesië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Israël. Het besluit zal de exporteerbaarheid van bepaalde uitkeringen, zoals pensioenen, garanderen op basis van wederkerigheid ten opzichte van EU-onderdanen. Momenteel worden de uitkeringen enkel geëxporteerd als dat in de nationale wetgeving of in een bilaterale overeenkomst bepaald is.

Meer informatie

Raadpleeg onze veelgestelde vragen voor meer informatie

Hebt u nog hulp nodig?

Hebt u de juiste informatie niet gevonden? Hebt u een probleem?

Vraag inlichtingen bij Europe Direct. (00800 6 7 8 9 10 11)
Los problemen met een nationale overheid op (SOLVIT).
Vraag juridisch advies bij Uw Europa – Advies