Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Nieuwe vaardigheden voor nieuwe banen

Doel

De EU wil met het initiatief "nieuwe vaardigheden voor nieuwe banen"

  • beter inspelen op de toekomstige vraag naar vaardigheden
  • het aanbod van vaardigheden en de vraag op de arbeidsmarkt beter op elkaar afstemmen
  • de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt overbruggen.

Praktische maatregelen