Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Sociale zekerheid - MISSOC

Wat is MISSOC?

MISSOC (Mutual Information System on Social Protection) is het EU-systeem voor informatie over de nationale socialezekerheidsstelsels. Het bevat gedetailleerde, vergelijkbare en up-to-date gegevens, in het Engels, Frans en Duits.

MISSOC publiceert vergelijkende tabellen over sociale zekerheid betreffende:

  • 32 landen: de 28 EU_landen en IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland
  • 12 gebieden van de sociale bescherming: financiering, gezondheidszorg, ziekte, zwangerschap en bevalling, arbeidsongeschiktheid, pensioenen, nabestaandenpensioenen, arbeidsongevallen en beroepsziekten, gezinnen, werkloosheid, bestaansminimum en langetermijnzorg
  • meer dan 300 gedetailleerde categorieën

Daarenboven zorgt een algemene inleiding bij de vergelijkende tabellen voor een transnationale benadering van de belangrijkste concepten en beginselen van iedere tak van de sociale bescherming. Vanaf 2011 zorgt MISSOC ook voor de bijwerking van een reeks gidsen over de nationale socialezekerheidsstelsels voor burgers die naar een ander EU-land verhuizen.

MISSOC publiceert ook "MISSOC Analysis", een jaarlijks informatiebulletin, en andere gespecialiseerde publicaties. Informatie over de werkzaamheden in verband met MISSOC is te krijgen bij het MISSOC-secretariaat.

Voor wie is MISSOC?

MISSOC is bestemd voor:

  • beleidsmakers en ambtenaren uit de EU-landen
  • onderzoekers en studenten
  • mensen die in een ander Europees land gaan wonen of werken

Wie houdt de gegevens up-to-date?

MISSOC wordt gecoördineerd door de Europese Commissie, die daarvoor een secretariaat heeft aangesteld. Ieder deelnemend land wijst een of twee correspondenten aan bij het nationale ministerie of de instantie die bevoegd is voor sociale zekerheid. De correspondenten werken de vergelijkende tabellen en de gidsen over de nationale socialezekerheidssystement periodiek bij.