Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Nieuws

Social Agenda beschrijft hoe belemmeringen om in een ander EU-land te werken overwonnen kunnen worden

05/08/2013
Social Agenda beschrijft hoe belemmeringen om in een ander EU-land te werken overwonnen kunnen worden © iStockphoto

Hoewel het sinds 1968 wettelijk verboden is om EU-werknemers die in een ander EU-land werken te discrimineren op nationaliteit, wordt deze discriminatie in de praktijk nog steeds niet goed aangepakt.

Het weerhoudt veel Europeanen ervan om binnen de interne markt te werken en een baan te zoeken. Dat is in tijden van crisis nog zorgwekkender dan anders, omdat uit cijfers blijkt dat vrij verkeer van werknemers goed is voor de mobiele werknemers zelf en voor werknemers en werkgevers in het gastland.

In april 2013 heeft de Europese Commissie concrete voorstellen gedaan om deze belemmeringen te overwinnen. De augustusuitgave van Social Agenda gaat daar in een speciaal thema nader op in.

Social Agenda besteedt ook aandacht aan de werkgelegenheidsaspecten en de maatschappelijke aspecten van het nieuwe EU- begrotingskader 2014-2020 en het proces van economische beleidscoördinatie in het kader van het Europees semester 2013 : als de Europese politiek en de nationale politiek bijeenkomen!

Wist u dat de Facebookpagina van Social Europe de populairste pagina is van alle gespecialiseerde sociale mediaplatforms van de Europese Commissie? En ga ook eens naar de pagina voor de aanvraag van de Europese ziekteverzekeringskaart !

Statistische gegevens in nummer 34 van Social Agenda

  • Uit het strategische EU-rapport van 2013 over cohesie (2013 EU strategic report on cohesion) komt naar voren dat er een aanzienlijke stijging heeft plaatsgevonden van het aantal personen waarop een vorm van werkgelegenheidssteun van toepassing was. Van ongeveer 10 miljoen per jaar vóór 2010 tot ongeveer 15 miljoen daarna. Ook is er na 2010 een duidelijke versnelling te zien in de steun aan het midden- en kleinbedrijf (mkb): er werden 400.000 nieuwe banen gecreëerd, waarvan de helft in 2010-2011.
  • Van 2007 tot eind 2011 namen er 12,5 miljoen mensen deel aan de ESF -programma's gericht op ondersteuning bij toegang tot werkgelegenheid door middel van opleidingen en andere vormen van hulp. Tweederde van alle deelnemers was inactief of werkloos. Dankzij deze programma's vonden 2,4 miljoen deelnemers binnen zes maanden na de bemiddeling een baan.
  • Op het gebied van een leven lang leren heeft het ESF ongeveer 5 miljoen jonge mensen ondersteund. Circa 5,5 miljoen deelnemers hadden weinig vaardigheden. Op het gebied van sociale integratie werden tot nu toe 14,5 miljoen eindontvangers geholpen en werd een brede reeks van doelgroepen bereikt.
  • Begin juli 2013 vonden 43.760 personen de Facebookpagina van Social Europe "leuk" (en had het Twitteraccount van Social Europe 13.536 volgers).
  • In het derde kwartaal van 2012 woonde slechts 3,1% van de beroepsbevolking van de EU niet in hun eigen land. En 15% overwoog niet om in een andere lidstaat te gaan werken omdat ze vonden dat er te veel belemmeringen zijn.
  • Slechts 0,25% van de werknemers wisselt jaarlijks van lidstaat.
  • In 2012 werkten er in de EU27 15,2 miljoen buitenlandse burgers, waarmee zij 7% van de totale werkgelegenheid voor hun rekening namen. Van deze buitenlandse burgers waren er 6,6 miljoen burgers afkomstig uit een andere EU-lidstaat en 8,6 miljoen burgers uit een land van buiten de EU.

Het Social Agenda-magazine verschijnt in het Engels, Frans en Duits.


…meer nieuws