Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de EU

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent dat bedrijven op sociaal en milieugebied vrijwillig verder gaan dan wettelijk verplicht is. Daarbij spelen tal van aspecten een rol:

  • Europa 2020 (aandacht voor nieuwe vaardigheden en banen, jeugd en lokale ontwikkeling)
  • ondernemen en mensenrechten
  • MVO-rapportage
  • maatschappelijk verantwoorde overheidsopdrachten

De Europese Commissie spoort bedrijven aan tot een eerlijk personeelsbeleid met eerbied voor de mensenrechten, vooral bij productie in landen buiten de EU.

Peer review van het beleid van de EU-landen

De Europese Commissie heeft een "peer review" georganiseerd van de activiteiten van de EU-landen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen in 2013-2014. Er zijn zeven bijeenkomsten gehouden van telkens vier landen. De bedoeling was te leren en van gedachten te wisselen over elkaars beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor de Commissie was het een gelegenheid om up-to-date te raken en meer te weten te komen over gemeenschappelijke en landspecifieke thema's.

De Europese Commissie heeft haar compendium van de activiteiten van de EU-landen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen bijgewerkt. De laatste versie was van 2011. Het compendium bevat de conclusies van een peer review die in 2013-2014 door de EU-landen is uitgevoerd. Het omvat een aantal thema's die de EU-brede prioriteiten illustreren en een bijlage met nationale prioriteiten.

Studies

Evenementen